• FOREX OPCE

 • ​​

  Svět FX opcí Saxo Bank

  FX opce lze využít k realizaci řady obchodních strategií zaměřených na investice v různých časových horizontech. Tyto opce nabízejí také vynikající příležitosti pro hedging spotových pozic.


  Saxo Bank nabízí dva typy FX opcí. FX vanilla opce jsou k dispozici pro více než 40 ​ měnových párů a pro kurz zlata a stříbra proti americkému dolaru. Saxo Bank také nabízí možnost obchodovat s FX Touch opcemi na šest nejvíce obchodovaných měnových párů. K dispozici jsou dva typy Touch opcí:

  • One Touch (OT): Kupujícímu je vyplacena pevně stanovená částka, pokud spotová cena podkladového aktiva před expirací opce dosáhne určené úrovně.
  • No Touch (NT): Kupujícímu je vyplacena pevně stanovená částka, pokud spotová cena podkladového aktiva před expirací opce nedosáhne určené úrovně.
  Upozornění na rizika FX opcí

  Měli byste si být vědomi, že při nákupu FX opcí, kdy opce nedosáhne na stanovenou realizační cenu v den expirace opce, bude vaše ztráta ve výši zaplacené opční prémie, plus poplatky a transakční náklady, které se k opci vztahují.

  Určité opční trhy fungují na maržové bázi, kde kupující neplatí plnou výši opční prémie v době nákupu. V takové situaci můžete být následně vyzváni k zaplacení marže až do výše prémie. Pokud tak neučiníte, může být vaše pozice uzavřena nebo zlikvidována.

  Pokud vypisujete opce, riziko je podstatně vyšší než nákup opce. Jste tak odpovědný za marži k udržení vaší pozice a ztrátu, která je nad rámec obdržené prémie.

  Vypsáním opce přijímáte právní závazek nakoupit nebo prodat podkladové aktivum v případě kdy je opce vůči vám uplatněna, jakkoli daleko je trh vzdálen od realizační ceny. Pokud již vlastníte podkladové aktivum, které jste se zavázal prodat, vaše riziko bude omezené.​

  Pokud nevlastníte podkladové aktivum, riziko může být neomezené. Proto by měl uvažovat o vypisování nekrytých opcí pouze zkušený investor, který je plně seznámen s detaily platných podmínek a potenciálních rizicích expozice.​


 • Výhody obchodování FX opcí se Saxo Bank

  • Přístup k vysoké likviditě a k cenám aktualizovaným v reálném čase
  • Veškeré obchodování s FX opcemi probíhá na základě v reálném čase aktualizovaných cen bez zásahu dealera
  • Všechny dostupné FX opce lze nakupovat (dlouhé pozice) nebo prodávat (krátké pozice)
  • Rozsáhlé spektrum FX opcí zahrnuje FX vanilla opce (také na kurz zlata a stříbra) a binární bariérové opce
  • K dispozici jsou jedinečné nové informace o mimoburzovním trhu s FX opcemi a údaje o pozicích klientů
  • Inovativní platforma FX Options Board se standardizovanými daty splatnosti a realizačními cenami
  • Automatická realizace a vypořádání FX opcí při expirací
  • FX opce s expirací od krátkodobé až po dobu jednoho roku
  • Zkušení pracovníci zákaznické podpory pro obchodování s opcemi poskytnou potřebnou podporu, informace a vzdělávání
  Upozornění na rizika FX opcí

  Měli byste si být vědomi, že při nákupu FX opcí, kdy opce nedosáhne na stanovenou realizační cenu v den expirace opce, bude vaše ztráta ve výši zaplacené opční prémie, plus poplatky a transakční náklady, které se k opci vztahují.

  Určité opční trhy fungují na maržové bázi, kde kupující neplatí plnou výši opční prémie v době nákupu. V takové situaci můžete být následně vyzváni k zaplacení marže až do výše prémie. Pokud tak neučiníte, může být vaše pozice uzavřena nebo zlikvidována.

  Pokud vypisujete opce, riziko je podstatně vyšší než nákup opce. Jste tak odpovědný za marži k udržení vaší pozice a ztrátu, která je nad rámec obdržené prémie.

  Vypsáním opce přijímáte právní závazek nakoupit nebo prodat podkladové aktivum v případě kdy je opce vůči vám uplatněna, jakkoli daleko je trh vzdálen od realizační ceny. Pokud již vlastníte podkladové aktivum, které jste se zavázal prodat, vaše riziko bude omezené.​

  Pokud nevlastníte podkladové aktivum, riziko může být neomezené. Proto by měl uvažovat o vypisování nekrytých opcí pouze zkušený investor, který je plně seznámen s detaily platných podmínek a potenciálních rizicích expozice.​


 •  Vyberte si strategii:


  1. FX vanilla opce

  • Můžete profitovat na nejistotě a volatilitě FX trhu (pohyby nahoru, dolů, do strany)
  • Pokročilé strategie
  • Umožňuje aktivní delta hedging
  • Variabilní marže – sledování Delta a Vega

  2. FX bariérové opce

  • Začínající obchodníci na FX trzích, obchodníci na akciových trzích
  • Máte představu o tom, jakým směrem se měnové trhy vydají (pohyby nahoru, dolů, do strany​)
  • Instrument bez finanční páky se 100% rezervací marže
  • Jednoduché strategie (Touch / No Touch, časový horizont, Long / Short, vyplácená částka)
  • Omezte své potenciální ztráty a odhadněte potenciální zisk
  Upozornění na rizika FX opcí

  Měli byste si být vědomi, že při nákupu FX opcí, kdy opce nedosáhne na stanovenou realizační cenu v den expirace opce, bude vaše ztráta ve výši zaplacené opční prémie, plus poplatky a transakční náklady, které se k opci vztahují.

  Určité opční trhy fungují na maržové bázi, kde kupující neplatí plnou výši opční prémie v době nákupu. V takové situaci můžete být následně vyzváni k zaplacení marže až do výše prémie. Pokud tak neučiníte, může být vaše pozice uzavřena nebo zlikvidována.

  Pokud vypisujete opce, riziko je podstatně vyšší než nákup opce. Jste tak odpovědný za marži k udržení vaší pozice a ztrátu, která je nad rámec obdržené prémie.

  Vypsáním opce přijímáte právní závazek nakoupit nebo prodat podkladové aktivum v případě kdy je opce vůči vám uplatněna, jakkoli daleko je trh vzdálen od realizační ceny. Pokud již vlastníte podkladové aktivum, které jste se zavázal prodat, vaše riziko bude omezené.​

  Pokud nevlastníte podkladové aktivum, riziko může být neomezené. Proto by měl uvažovat o vypisování nekrytých opcí pouze zkušený investor, který je plně seznámen s detaily platných podmínek a potenciálních rizicích expozice.​


 • Obchodujte s FX opcemi za ceny v reálném čase 

  Saxo Bank je první zprostředkovatel obchodů s FX opcemi, který nabízí obchodování s FX opcemi (jak vanilla, tak i bariérovými opcemi) přímo z modulu FX Options Board za v reálném čase aktualizované ceny bez zásahů dealera.

  V rámci modulu Options Board jsou k dispozici opce se splatností za 1 den až 6 měsíců, opce s jinými daty splatnosti jsou k dispozici na základě samostatného obchodního ticketu nebo na vyžádání.

  ​Saxo ​Bank je první institucí zveřejňující údaje z mimoburzovního trhu s FX opcemi. Tato jedinečná data jsou zveřejňována třikrát denně jak prostřednictvím chatovacího modulu pro klienty obchodovací platformy, tak i na našem analytickém portálu na adrese TradingFloor.com. Přístup k těmto citlivým údajům vám umožní lépe pochopit fungování devizových trhů a obchodovat na Forexu se ziskem jako u jiných tříd aktiv.

  Upozornění na rizika FX opcí

  Měli byste si být vědomi, že při nákupu FX opcí, kdy opce nedosáhne na stanovenou realizační cenu v den expirace opce, bude vaše ztráta ve výši zaplacené opční prémie, plus poplatky a transakční náklady, které se k opci vztahují.

  Určité opční trhy fungují na maržové bázi, kde kupující neplatí plnou výši opční prémie v době nákupu. V takové situaci můžete být následně vyzváni k zaplacení marže až do výše prémie. Pokud tak neučiníte, může být vaše pozice uzavřena nebo zlikvidována.

  Pokud vypisujete opce, riziko je podstatně vyšší než nákup opce. Jste tak odpovědný za marži k udržení vaší pozice a ztrátu, která je nad rámec obdržené prémie.

  Vypsáním opce přijímáte právní závazek nakoupit nebo prodat podkladové aktivum v případě kdy je opce vůči vám uplatněna, jakkoli daleko je trh vzdálen od realizační ceny. Pokud již vlastníte podkladové aktivum, které jste se zavázal prodat, vaše riziko bude omezené.​

  Pokud nevlastníte podkladové aktivum, riziko může být neomezené. Proto by měl uvažovat o vypisování nekrytých opcí pouze zkušený investor, který je plně seznámen s detaily platných podmínek a potenciálních rizicích expozice.​Pokračovat
Kliknutím na tlačítko Pokračovat Pokračovatvyjadřuji svůj souhlas s Podmínkami užívání a dále souhlasím s tím, že Saxo Bank A/S nebo kdokoliv ze skupiny Saxo Bank mne může telefonicky nebo elektronicky kontaktovat, nabídnout mi informace o finančních produktech a službách a pomáhat mi při využívání nabídek Saxo Bank Group. Zároveň beru na vědomí, že veškerá komunikace se Saxo Bank je monitorována a telefonáty jsou nahrávány.

Produktová rizika

Dánské banky musí rozdělovat investiční produkty, které nabízí retailovým klientům, podle složitosti produktu a jejich rizika na: zelené, žluté a červené.

Opce jsou považovány za produkt velmi složitý a nesoucí vysokou míru rizika, proto patří do kategorie červených produktů. Prohlédněte si  “Kategorizaci produktů podle rizik” na stránce "Právní dokumentace".

Právní dokumentace
Free Demo