Rozšiřte své portfolio s
akciovými opcemi a odhalte
nové strategie pro rostoucí,
klesající i málo volatilní trhy ​

 • Obchodujte akciové opce

  Saxo Bank nabízí 200 nejaktivnější a nejlikvidnějších světových akciových opcí od USA, přes Evropu až po Asii a Pacifik.Takže pokud chcete obchodovat opce na Facebook, Apple, Vodafone nebo Rio Tinto, máte k nim i mnoha dalším přístup skrze naši obchodní platformu.​

  Akciové opce

 • Poplatky dle objemu

   Počet kontraktů za měsíc
  Měna0 - 1,000​1,001 - 5,000*
  ​AUD
  ​5.00​3.00
  ​EUR
  ​3.002.00
  ​GBP
  ​2.50​1.50
  ​USD
  3.002.00
  ​CHF
  4.003.00
  ​HKD
  30.0020.00

  Minimální tiket​​
  Žádný

   

  * Klienti, kteří obchodují více než 5000 lotů, by měli výši poplatků v závislosti na objemu, které nabízí, domluvit se svým nanažerem účtu.

 • Vyzkoušejte si obchodování akciových opcí

  Začněte objevovat svět obchodování - registrujte se do DEMO účtu.​

  Zaregistrujte se

 • Naučte se více o akciových opciích 

  Saxo Bank nabízí 200 nejaktivnější a nejlikvidnějších světových akciových opcí od USA, přes Evropu až po Asii a Pacifik.Takže pokud chcete obchodovat opce na Facebook, Apple, Vodafone nebo Rio Tinto, máte k nim i mnoha dalším přístup skrze naši obchodní platformu.

  Pomocí akciových opcí můžete uzamknout zisky na akciových pozicích stejně jako rozšířit obchodní příležitosti pomocí řady strategií. Akciové opce pomohou ochránit vaše portfolio při klesajících trzích, můžete s nimi využívat volatility kolem vyhlašování výsledků nebo generovat další extra příjem vypisováním call opcí atd.

  Proč obchodovat opce?

  • Zajistěte své akciové portfolio
  • Využijte při sázkách na směr vývoje trhu pákového efektu, s předem známou ztráto
  • Zaujměte pozice na rostoucím, klesajícím nebo bočním trendu
  • Zvyšte zisky svého portfolia - vypisujte opce proti svému portfoliu a berte prémie

  Obchodování opcí u Saxo Bank nabízí tyto výhody:

  • Žádné minimální poplatky nebo náklady na držení
  • Online uplatnění opcí
  • Servis a podpora v různých jazycích
  • Jsou součástí široké nabídky aktiv - zajistěte své portfolio u Saxo Bank nebo využívejte pokročilé strategie
  • Využívejte akcie a dluhopisy jako kolaterál

  Akciové opce jsou součástí naší široké nabídky akcií, jež zahrnuje akcie z 36 hlavních burz, CFD na akcie i akciové indexy a opce na akciové indexy.​​

 • Dostupné akciové opce 

  Všechny instrumenty akciových opcí jsou zalistovány na burze a neprobíhá zde market making nebo párování klientských obchodů a pokynů. Celý seznam instrumentů a burz, na kterých se obchodují, je k dispozici v naší obchodní platformě.

  Viz souhrn dostupných​​ akciových opcí (v angličtině)​​

 • Maržové profily klienta 

  V případě kontraktů na akciové opce pracuje Saxo bank se dvěma maržovými profily:

  • Výchozím profilem/strong> je základní profil, který klientům umožňuje opce - put a/nebo call - pouze nakupovat.
  • Pokročilý profil, který mohou klienti využívat na základě individuálního posouzení, umožňuje navíc oproti základnímu profilu vypisovat opce (prodejní/short)a profitovat na maržových opčních strategiích (kombinace opcí a/nebo pozicí v podkladovém aktivu). V případě, že dojde k vynucenému uzavírání pozic v případě nedodržení výše marže, všechny opční pozice budou uzavřeny.

  Pokud chcete využívat pokročilý profil, kontaktujte svého manažera účtu.

  Další informace o​​ maržovém profilu klienta (v angličtině)

  ​​​
 • Uplatnění a vypořádání 

  Opce od Saxo Bank jsou amerického typu. Tzn. že mohou být uplatněny kdykoliv do splatnosti.

  Opce mohou být uplatněny prostřednictvím obchodní platformy nebo jsou automaticky uplatněny při splatnosti.

  Viz snímek obrazovky​

 • Varianty při expiraci 

  Všechny pozice při expiraci podléhají automatickému uplatnění:

  • Všechny dlouhé pozice v penězích budou uplatněny.
  • Všechny krátké pozice při penězích budou přiřazeny.
  • Všechny pozice mimo peněz propadnou.

  Call opce je v penězích v případě, že se uplatňovací cena nachází pod tržní cenou podkladového aktiva.

  Put opce je v penězích v případě, že se uplatňovací cena nachází nad tržní cenou podkladového aktiva.

  Opci v penězích nelze nechat propadnout.

  Proto by klienti, aby se vyhnuli dodání, měli pozici před vypršením uzavřít.

   

  Strategie

  Náklad/marže

  Uplatnění/přiřazení

  Požadavky na financování

  Long Call

  Zaplacená prémie

  Hotovost na nákup požadovaného podkladového aktiva

  Long Put

  Zaplacená prémie

  Pokud má klient má akcie, jsou dodány 

  Jinak

  Klient má na výběr: koupit akcie nebo pozici prodat

  Náklad na financování za 1 den

  Short Call

  Plná marže

  Při nedostatku akcií Saxo Bank akcie získá a dodá

  Náklad na financování za 1 den

  Short Put

  Plná marže/dostatek hotovosti

  1 dlouhá akciová pozice​

  Hotovost na nákup požadovaného podkladového aktiva

  Covered Call

  Marže ponížená o krytí


  Dlouhá pozice je dodána, jakmile dojde přiřazení short strany

  Strategies

  Maržový spread​

  Pokud je krátká noha přiřazena, dlouhá noha může být uplatněna automaticky​

  Pokud přiřazení a uplatnění proběhne ten samý den, k financování strategie nedochází

 • Podporované pokyny 
  • Limitní pokyn
  • Stop pokyn
  • Tržní pokyny

  K dispozici je jak pokyn Jeden ruší druhý (One-Cancels-Other, OCO), tak pokyn Platný do zrušení (Good-Till-Canceled, GTD).

  Stop pokyny se spustí, jak plyne z definice, jen v případě, že se na trhu zobchoduje alespoň jeden lot. Protože cena opce se pohybuje zároveň s cenou podkladového aktiva, může nastat situace, kdy dosáhnete ceny určené ve stop pokynu, ale tento pokyn se nespustí, protože na dané uplatňovací ceně nikdo neobchoduje.

  Klientům doporučujeme místo stop pokynů v platformě na konkrétních cenách nastavit cenová upozornění.​​

 • Fyzické dodání a náprava selhání 

  Konečné vypořádání akciových opcí spočívá ve fyzickém dodání podkladových akcií proti zaplacení uplatňovací ceny. V případě, že klient drží opční pozici a nemá buď akcie na dodání nebo peníze na zaplacení, není schopen dostát závazkům vyplývajícím ze smlouvy.

  U Saxo Bank platí, že odpovědnost za splnění svých povinností vyplývajících z dané opční pozice mají klienti. Proto Saxo Bank do pozic klientů s cílem vyhnout se selhání preventivně nezasahuje. Je odpovědností klienta spravovat své pozice tak, zejména s blížícím se termínem dodání, aby mohl s jistotou splnit své závazky. Bez ohledu na výše uvedené si Saxo Bank pro případ, že by měla být vystavena nekolateralizovaným ztrátám způsobených klienty, vyhrazuje právo preventivně zasáhnout a zavřít takové nebo všechny pozice klienta, které by vedly k potenciálním ztrátám, které klient není schopen ze zůstatku svého účtu uhradit.

  V případě, kdy klient není schopen dostát svým závazkům, bude Saxo Bank jednat jeho jménem a o tomto jednání, které napravuje jeho selhání, ho nemusí dopředu informovat. Nedostatečnou velikost akciové pozice vyřeší Saxo Bank pořízením akcí za tržní cenu, nedostatek hotovosti vyřeší Saxo Bank likvidací části nebo všech pozic, které podléhají dodání a případně i likvidací dlouhých pozice, které jsou určeny na krytí krátkých opčních pozic.

  Transakce provedené za účelem nápravy selhání budou zatíženy dodatečnými poplatky.

  Proto Saxo Bank doporučuje klientům zavírat pozice před expirací. ​

 • Obchodní platformy 
  Akciové opce lze obchodovat na platformě SaxoTrader, SaxoWebTrader a v aplikaci SaxoMobileTrader pomocí standardních opčních řetězců.​​