5. března 2015

Změny v poplatcích za tržní data

Od 1. 4. 2015

​​

zvýší Singapurská derivátová burza poplatky za reálná data. Počínaje stejným dnem změní výši poplatků za okamžitá data také Varšavská burza. Předplatné 2. stupně umožní zobrazení
10 úrovní hloubky trhu.

 

SGX-DT Běžní uživatelé
Stupeň 165,00 SGD / měsíc
Stupeň 2​90,00 SGD/ měsíc

 

Nové ceny platné pro Singapurskou derivátovou burzu:​
Pokud již předplatné máte, budou Vám účtovány nové poplatky a není třeba vyplňovat novou žádost o předplatné.
Předplatné 2. stupně pro Varšavskou burzu zahrnuje 10 úrovní v SaxoWebTraderu. Poplatky za okamžitá data jsou uvedeny v tabulce níže.

Varšavská burza Profesionální uživatelé Běžní uživatelé
Stupeň 1164,00 PLN / měsíc12,00 PLN / měsíc
Stupeň 2198,00 PLN / měsíc​158,00 PLN / měsíc