• Podpořte své portfolio

  s opčními kontrakty od Saxo Bank

Opční kontrakty online

OBCHODUJTE OPCE NA KOMODITY, INDEXY, MĚNY A DALŠÍ

Saxo Bank rozšiřuje svoji nabídku derivátů o opční kontrakty, skvělou investiční alternativu, které vám umožní obchodovat opce na zlato, ropu a další komodity, měny, úrokové míry, dluhopisy a hlavní akciové indexy. Obchodováním online opčních kontraktů se Saxo Bank můžete využít tržní nejistoty i změn tržní volatility a svoje strategie realizovat na rostoucích i klesajících trzích stejně jako na trzích hledajících směr.

5 NEJ VÝHOD PŘI OBCHODOVÁNÍ OPČNÍCH KONTRAKTŮ SE SAXO BANK

 • Bez minimální výše poplatků nebo transakčních nákladů (carrying costs)
 • Bez poplatku za platformu
 • Online automatické vypořádání opčních kontraktů při penězích v době expirace
 • Využití marginu napříč produkty, což klientům umožňuje využívat akcie jako kolaterál při obchodování opčních kontraktů
 • Podpora a servis Saxo Bank v několika jazycích

MOŽNOSTI OBCHODNÍHO VYUŽITÍ OPČNÍCH KONTRAKTŮ

 • Využití pákového efektu s předem známou maximální ztrátou
 • Obchodovaní volatility - buď pozice na přímou změnu volatility nebo na to, že se volatilita nezmění
 • Zajištění portfolia skládajícího se z různých podkladových aktiv proti pohybu cen těchto aktiv
 • Příležitost ke zvýšení zisku

 NABÍDKA OPČNÍCH KONTRAKTŮ SAXO BANK

Saxo Bank představuje opce na komodity, úrokové míry, měny, dluhopisové futures a na akciové indexy.

OBCHODUJTE OPČNÍ KONTRAKTY ZA ŽIVÉ CENY S PODPOROU LIKVIDITY OD SAXO BANK

Saxo Bank poskytuje přímý přístup na trhy pro obchodování opcí na různá podkladová aktiva s živými cenami bez zprostředkujícího dealera. Pro lepší orientaci mezi nejvolatilnějšími aktivy zavádí Saxo Bank nástroj pro měření volatility.

OBCHODUJETE VÍCE OPČNÍCH KONTRAKTŮ S NIŽŠÍMI POPLATKY

Poplatky za opční kontrakty jsou u Saxo Bank stanoveny na základě měsíčního objemu, takže aktivnější klienti platí méně.   

 

Pokračovat
Kliknutím na tlačítko Pokračovat Pokračovatvyjadřuji svůj souhlas s Podmínkami užívání a dále souhlasím s tím, že Saxo Bank A/S nebo kdokoliv ze skupiny Saxo Bank mne může telefonicky nebo elektronicky kontaktovat, nabídnout mi informace o finančních produktech a službách a pomáhat mi při využívání nabídek Saxo Bank Group. Zároveň beru na vědomí, že veškerá komunikace se Saxo Bank je monitorována a telefonáty jsou nahrávány.

Investici do opčních kontraktů lze využít jako kolaterál pro další investice

Saxo Bank umožňuje využít část kolaterálu investovaného v opčních kontraktech pro obchodování s marží (forex, CFD a obchodování s futures).

Produktová rizika

Dánské banky musí rozdělovat investiční produkty, které nabízí retailovým klientům, podle složitosti produktu a jejich rizika na: zelené, žluté a červené.

Opce jsou považovány za produkt velmi složitý a nesoucí vysokou míru rizika, proto patří do kategorie červených produktů. Prohlédněte si  “Kategorizaci produktů podle rizika”.

Právní dokumentace
Free Demo