• Rozšiřte své portfolio s akciovými opcemi a odhalte nové strategie pro rostoucí, klesající i málo volatilní trhy

Při obchodování opcí se Saxo Bank získáte přístup k nejlikvidnějším opcím na akcie a akciové indexy na trzích v USA, Evropě i Asii-Pacifiku. Burzovně obchodované opce můžete obchodovat z jakéhokoliv zařízení díky naší oceněné platformě. Dáme vám k dispozici nástroje, grafy a podporu, kterou potřebujete při obchodování.

Pomocí akciových opcí můžete uzamknout zisky na akciových pozicích stejně jako rozšířit obchodní příležitosti pomocí řady strategií. Akciové opce pomohou ochránit vaše portfolio při klesajících trzích, můžete s nimi využívat volatility kolem vyhlašování výsledků nebo generovat další extra příjem vypisováním call opcí atd.

Proč obchodovat opce?

 • Zajistěte své akciové portfolio
 • Využijte při sázkách na směr vývoje trhu pákového efektu, s předem známou ztrátou
 • Zaujměte pozice na rostoucím, klesajícím nebo bočním trendu
 • Zvyšte zisky svého portfolia - vypisujte opce proti svému portfoliu a berte prémie

Obchodování opcí u Saxo Bank nabízí tyto výhody:

 • Žádné minimální poplatky nebo náklady na držení
 • Online uplatnění opcí
 • Servis a podpora v různých jazycích
 • Jsou součástí široké nabídky aktiv - zajistěte své portfolio u Saxo Bank nebo využívejte pokročilé strategie
 • Využívejte akcie a dluhopisy jako kolaterál

Akciové opce jsou součástí naší široké nabídky akcií, jež zahrnuje akcie z 36 hlavních burz, CFD na akcie i akciové indexy a opce na akciové indexy.

​Charakteristika produktů​

Dostupné akciové opce

Všechny instrumenty akciových opcí jsou zalistovány na burze a neprobíhá zde market making nebo párování klientských obchodů a pokynů. Celý seznam instrumentů a burz, na kterých se obchodují, je k dispozici v naší obchodní platformě.

Viz souhrn dostupných   akciových opcí (v angličtině)​​

Maržové profily klienta

V případě kontraktů na akciové opce pracuje Saxo bank se dvěma maržovými profily:

 • Výchozím profilem je základní profil, který klientům umožňuje opce - put a/nebo call - pouze nakupovat.
 • Pokročilý profil, který mohou klienti využívat na základě individuálního posouzení, umožňuje navíc oproti základnímu profilu vypisovat opce (prodejní/short)a profitovat na maržových opčních strategiích (kombinace opcí a/nebo pozicí v podkladovém aktivu). V případě, že dojde k vynucenému uzavírání pozic v případě nedodržení výše marže, všechny opční pozice budou uzavřeny.

Pokud chcete využívat pokročilý profil, kontaktujte svého manažera účtu.

Další informace o   maržovém profilu klienta (v angličtině)​​

Uplatnění a vypořádání

Opce od Saxo Bank jsou amerického typu. Tzn. že mohou být uplatněny kdykoliv do splatnosti.

Opce mohou být uplatněny prostřednictvím obchodní platformy nebo jsou automaticky uplatněny při splatnosti.

Viz snímek obrazovky

Varianty při expiraci

Všechny pozice při expiraci podléhají automatickému uplatnění:

 • Všechny dlouhé pozice v penězích budou uplatněny.
 • Všechny krátké pozice při penězích budou přiřazeny.
 • Všechny pozice mimo peněz propadnou.

Call opce je v penězích v případě, že se uplatňovací cena nachází pod tržní cenou podkladového aktiva.

Put opce je v penězích v případě, že se uplatňovací cena nachází nad tržní cenou podkladového aktiva.

Opci v penězích nelze nechat propadnout.

Proto by klienti, aby se vyhnuli dodání, měli pozici před vypršením uzavřít.

 

Strategie *)

Náklad/marže

Uplatnění/přiřazení

Požadavky na financování

Long Call

Zaplacená prémie

Hotovost na nákup požadovaného podkladového aktiva

Long Put

Zaplacená prémie

Pokud má klient má akcie, jsou dodány
Jinak
Klient má na výběr: koupit akcie nebo pozici prodat

Náklad na financování za 1 den

Short Call

Plná marže

Při nedostatku akcií Saxo Bank akcie získá a dodá

Náklad na financování za 1 den

Short Put

Plná marže/dostatek hotovosti

1 dlouhá akciová pozice​

Hotovost na nákup požadovaného podkladového aktiva

Covered Call

Marže ponížená o krytí

Dlouhá pozice je dodána, jakmile dojde přiřazení short strany

Strategies

Maržový spread​

Pokud je krátká noha přiřazena, dlouhá noha může být uplatněna automaticky

Pokud přiřazení a uplatnění proběhne ten samý den, k financování strategie nedochází

 

*Více informací o  opčních strategiích (v angličtině)

Podporované pokyny

 • Limitní pokyn
 • Stop pokyn
 • Tržní pokyny

K dispozici je jak pokyn Jeden ruší druhý (One-Cancels-Other, OCO), tak pokyn Platný do zrušení (Good-Till-Canceled, GTD).​

Fyzické dodání a náprava selhání

Konečné vypořádání akciových opcí spočívá ve fyzickém dodání podkladových akcií proti zaplacení uplatňovací ceny. V případě, že klient drží opční pozici a nemá buď akcie na dodání nebo peníze na zaplacení, není schopen dostát závazkům vyplývajícím ze smlouvy.

U Saxo Bank platí, že odpovědnost za splnění svých povinností vyplývajících z dané opční pozice mají klienti. Proto Saxo Bank do pozic klientů s cílem vyhnout se selhání preventivně nezasahuje. Je odpovědností klienta spravovat své pozice tak, zejména s blížícím se termínem dodání, aby mohl s jistotou splnit své závazky. Bez ohledu na výše uvedené si Saxo Bank pro případ, že by měla být vystavena nekolateralizovaným ztrátám způsobených klienty, vyhrazuje právo preventivně zasáhnout a zavřít takové nebo všechny pozice klienta, které by vedly k potenciálním ztrátám, které klient není schopen ze zůstatku svého účtu uhradit.

V případě, kdy klient není schopen dostát svým závazkům, bude Saxo Bank jednat jeho jménem a o tomto jednání, které napravuje jeho selhání, ho nemusí dopředu informovat. Nedostatečnou velikost akciové pozice vyřeší Saxo Bank pořízením akcí za tržní cenu, nedostatek hotovosti vyřeší Saxo Bank likvidací části nebo všech pozic, které podléhají dodání a případně i likvidací dlouhých pozice, které jsou určeny na krytí krátkých opčních pozic.

Transakce provedené za účelem nápravy selhání budou zatíženy dodatečnými poplatky.

Proto Saxo Bank doporučuje klientům zavírat pozice před expirací.

Obchodní platformy

Akciové opce lze obchodovat na platformě SaxoTrader a SaxoTraderGO pomocí standardních opčních řetězců.​

Podpora

Máte otázky? Odpovíme.

Naši odborníci jsou vám k dispozici 24 hodin denně, 5 dní v týdnu prostřednictvím telefonu, chatu nebo e-mailu. Můžete profitovat i ze široké nabídky vzdělávacích materiálů v naší Academy a webinářích. A navíc získáte i přístup k analýzám trhu a nápadům, jak obchodovat opce, v našich #SaxoStrats.

O akciových opcích si můžete přečíst více v našem průvodci produkty
Stock Options

Poplatky dle objemu

Počet kontraktů za měsíc
Měna 0-1,000 1,001 - 5,000*
AUD
AUD 5.00AUD 3.00
EUR
EUR 3.00EUR 2.00
GBP
GBP 2.5GBP1,5
USD
USD 3.00USD 2.00
CHF
CHF 4.00CHF 3.00
HKD
HKD 30HKD 20
Minimální tiket
Žádný

 

* Klienti, kteří obchodují více než 5000 lotů, by měli výši poplatků v závislosti na objemu, které nabízí, domluvit se svým Account manažerem.

Viz  ceník

FAQ - Nejčastěji kladené otázky

Další informace najdete v našem portálu Nápovědy.
FAQ - Akciové opce 

Otevřít účet

Jste připraveni na obchodování? Otevřete si reálný účet.

Produktová rizika

Dánské banky musí rozdělovat investiční produkty, které nabízí retailovým klientům, podle složitosti produktu a jejich rizika na: zelené, žluté a červené.

Opce jsou považovány za produkt velmi složitý a nesoucí vysokou míru rizika, proto patří do kategorie červených produktů. Prohlédněte si  “Kategorizaci produktů podle rizik” na stránce "Právní dokumentace".

Právní dokumentace
Free Demo