A

Analýza

Studium a analýza údajů o historických cenách pro odhad budoucích pohybů cen určitého finančního nástroje.

Aktivum

V opčním obchodování běžný pojem pro základní aktivum. Jedná se o finanční nástroj, na kterém je založena opce nebo jiný derivát. Například základním aktivem akciových opcí IBM jsou vlastní akcie IBM.

ATM

Stav, kdy je uplatněná cena opce rovna (nebo téměř rovna) tržní ceně základního cenného papíru.

ATM forward strike

Cena opce ATM forward strike je uplatněná cena odpovídající přímé forwardové ceně vypočtené prostřednictvím rozdílu úrokové míry.

Automatická realizace

Maximální částka finančního nástroje, se kterou lze automaticky obchodovat ještě před požadavkem na manuální potvrzení dealera ("aktuální cena"). V obdobích tržní volatility může být automatická realizace transakce deaktivována.

Akcie

Finanční nástroje, které představují vlastnický podíl ve společnosti. Akcie tvoří základní jmění neboli majetkové podíly společnosti.

Free Demo