C

C

Cenová nabídka

Aktuální cena nabídnutá nebo žádaná za finanční nástroj.

Celý obrat

Provize zahrnuje jak otevření tak uzavření pozice. Alternativou je poloviční obrat, který je účtován za transakci (jak kupní tak prodejní zvlášť).

Cenné papíry

Investiční nástroje kromě pojistek nebo pevných anuit, vydávané podniky, vládou nebo jinou organizací. Nejběžnějšími cennými papíry jsou akcie a dluhopisy.
Free Demo