D

Deník činnosti

Seznam vašich činností na platformě SaxoTrader. Deník činností obsahuje podrobnosti o obchodních transakcích, příkazech, požadovaných cenách, chatech, systémové zprávy a v případě simulačních účtů jednotlivá resetování účtů.

Druhá měna

V kontextu Forex je to měna, se kterou investor platí nebo ji přijímá, když obchoduje s měnovým párem. Například v páru EURUSD je proměnnou měnou dolar, což znamená, že jedna jednotka euro má hodnotu proměnlivé částky v amerických dolarech. Pokud kupujete eura, platíte americkými dolary, a pokud eura prodáváte, dostanete americké dolary. Druhá měna páru (ve výše uvedeném příkladě euro) je základní měnou páru.

Denní příkaz (DO)

Příklad platný do konce obchodního dne. Pokud není do konce dne splněn, zruší se. V případě Forex je konec obchodního dne ve 22 hodin světového času v den, kdy jste příkaz podali. V případě CFD a akcií je koncem dne zavírací hodina burzy.

Datum dodávky

Datum, kdy se uskuteční dodávka základního zboží, které je předmětem smlouvy typu futures. Pro spekulativní investice do futures musí být pozice futures smlouvy uzavřena k tomuto datu nebo dříve.

Delta

V kontextu Forex opcí Delta například 25 znamená 25% riziko základního spotu. Jinými slovy spot pozice, která se rovná 25% nominální hodnoty opce. Opce s hodnotou Delta 25 na počátku označuje 25% pravděpodobnost, že bude opce realizována ITM. Technicky můžeme Deltu popsat jako poměr srovnávající změny ceny základního aktiva s odpovídající změnou ceny příslušného derivátu.

Derivát

Finanční nástroj odvozený (derivovaný) z jiného cenného papíru. Například CFD je derivát fyzických akcií.

Dividenda

Procento hodnoty podnikové akcie vyplacené akcionářům. Prodej akcie prodávané za 100 USD za kus s roční dividendou ve výši 1 USD vynese investorovi 1% zisku.

Downtick

Pohyb nabídkové ceny o jeden nebo více dílků směrem dolů. Řada burz má pravidlo uptick, které říká, že akcii lze prodat pouze tehdy, pokud její cena vyskočí výše než cena poslední transakce s touto akcií. Toto pravidlo je zaměřeno na obchodníky, kteří chtějí prodávat se ziskem, a má zamezit prudkým poklesům na trhu s nabalovacím efektem. Jiné burzy uplatňují pravidlo tick testu, které je v podstatě stejné jako pravidlo uptick: Akcie mohou být prodávány při takzvaném nulovém upticku, což znamená, že cena transakce je buď vyšší než cena poslední transakce, nebo se nezměnila, ale je vyšší, než cena, která jí předcházela. Tomu se říká nulový uptick nebo nulový plus tick. Pro obchodníky, kteří jsou pesimističtí ohledně ceny akcií, jsou výhodnější CFD, protože s CFD nejsou spojena žádná taková pravidla.

Datum vypršení platnosti

Datum, kdy opce vyprší. Opce, které lze uplatnit jen v tento den, se nazývají opcemi evropského typu. Existují také opce, které lze uplatnit kdykoliv po uzavření opční smlouvy až do data vypršení opce včetně nebo v diskrétních intervalech během smluvního období opční smlouvy. Těm se říká opce amerického typu (ty první) nebo opce bermudského typu (středoatlantické opce) (ty druhé).

Doba platnosti příkazu

Doba, po kterou je příkaz platný. Podrobnosti viz Denní příkaz (DO) a Platný do zrušení (GTC).

Datum zadání

Datum zadání transakce jako platby nebo přírůstku na vašem účtu.

Datum hodnoty

Datum, kdy bude obchodní transakce vypořádána na vašem účtu.

Free Demo