F

Fondy dostupné pro obchodování s marží

Fondy, které jsou k dispozici pro obchodování s marží, odvozené z odpočtu požadavků na marži od hodnoty účtu.

Financování CFD

Pokud vlastníte smlouvu o rozdílu (CFD), zavazujete se uhradit rozdíl mezi cenou při otevření pozice a cenou při uzavření pozice. Při otevření pozice předem nic neplatíte, ale jsou vám účtovány náklady na financování. Naopak pokud pozici prodáte, bude vám připsán/zaplacen úrok.

Fibonacciho technická studie

Fibonacciho vějíře a pásma jsou tři vodicí čáry odvozené od Fibonacciho číselných řad, které se kreslí do grafů. Někteří obchodníci věří, že pomáhají určovat následné oblasti podpory a odporu na trhu.

Firewall

Zařízení běžně používané na ochranu soukromých sítí před nepřátelskými útoky z Internetu. Firewall omezuje datový provoz z Internetu do soukromé sítě a někdy může způsobovat problémy při provozu klientských stanic.

Forward Outright

Příkaz k obchodování s nástrojem Forex za pevnou cenu k pevnému datu. Cena nástroje forward outright je spotová sazba upravená o rozdíl úrokové míry mezi oběma měnami do splatnosti. Příkazy typu forward outright se obvykle používají jako hedging proti rizikům obchodování na zahraničních trzích.

​Forwardová smlouva

Příkaz obchodovat s nástrojem Forex (například ho koupit) za pevnou cenu k budoucímu datu, nebo provést opačnou transakci (například prodej) k pozdějšímu datu za pevnou cenu.

Finanční kapacita

Schopnost držet investiční pozici větší hodnoty než je vlastní jmění (zajištění). V případě tohoto druhu investice (finanční kapacity) potřebujete vložit jen část aktuální hodnoty nástroje, do kterého investujete. Například pokud komodita, se kterou obchodujete, vyžaduje zajištění 5%, můžete svou částku investovat dvacetkrát. Jinými slovy vkladem 10 000 USD můžete držet pozici v hodnotě 200 000 USD. 

Free Demo