G

Gama

Aproximace zmeny hodnoty Delta opce ve vztahu ke zmene ceny základní akcie, pokud všechny ostatní faktory zustanou konstantní. Gama je presná pro malé zmeny ceny základních akcií, ale vyjadruje se zmenou hodnoty delta pro jednobodový pohyb hodnoty akcie. Napríklad pokud má nabídka hodnotu delta 0,49 a gama 0,03, pokud cena akcie klesne o jeden bod, bude hodnota delta 0,46 (0,49 + (0,03 x – 1,00 USD)). Podle matematického modelu závisí Delta na cene akcie, uplatnené cene, volatilite, úrokové míre, dividende a dobe do vypršení platnosti.

Good till Cancelled (GTC)

Free Demo