I

ITM

Kupní opce je ITM, pokud je cena základní akcie vyšší než uplatněná cena opce. Naopak prodejní opce je ITM, pokud je cena základní akcie nižší než uplatněná cena opce. V okamžiku vypršení platnosti jsou automaticky uplatňovány opce, jejichž ITM je 0,01.

Index

Numerické vyjádření způsobu proměn ceny reprezentativní skupiny akcií v čase. Každá velká burza má jeden nebo více indexů. Například burza NASDAQ má index NASDAQ 100 (složený ze 100 největších nefinančních společností obchodujících své akcie na burze NASDAQ). Některé indexy vytvářejí a spravují soukromé společnosti, jako je například Dow Jones Industrial Average a S&P 500. S CFD můžete obchodovat na základě řady indexů světových akciových trhů.

Investice bez zajištění

Schopnost držet investiční pozici větší hodnoty než je vlastní jmění (zajištění). V případě tohoto druhu investice (finanční kapacity) potřebujete vložit jen část aktuální hodnoty nástroje, do kterého investujete. Například pokud komodita, se kterou obchodujete, vyžaduje zajištění 5%, můžete svou částku investovat dvacetkrát. Jinými slovy vkladem 10 000 USD můžete držet pozici v hodnotě 200 000 USD.

Free Demo