L

Les

Druh grafu, který bere aktuální cenu uzavření pozice jako výchozí a všechny další body vykresluje ve vztahu k této výchozí linii.

Limitní příkaz

Limitní příkazy se běžně používají pro vstup na trh a tvorbu zisku na předem dané úrovni. Limitní příkazy ke koupi se stanoví pod hranicí aktuální tržní ceny a realizují se, když nabídková cena poklesne pod určený limit. (Pokud se limitní příkaz nastaví nad hranici aktuální tržní ceny, provede se ihned za nejlepší dostupnou cenu nižší nebo rovnou hodnotě stanoveného limitu.) Limitní příkazy k prodeji se stanoví nad aktuální tržní cenu a realizují se, když nabídková cena vystoupí nad určený limit. (Pokud se limitní příkaz nastaví pod hranici aktuální tržní ceny, provede se ihned za nejlepší dostupnou cenu vyšší nebo rovnou hodnotě stanoveného limitu.) Jakmile se limitní příkaz spustí po splnění jeho podmínky, provede se ihned za cenu, která je momentálně na trhu k dispozici. Pozor, cena, za kterou se váš limitní příkaz realizuje, se může lišit od ceny, kterou jste pro daný příkaz nastavili, pokud je cena na trhu v okamžiku otevření vaší pozice příznivější, než jste si nastavili. V případě futures se příkaz splní, pokud to bude možné, a zbývající objem zůstane na trhu jako limitní příkaz. V případě CFD se příkaz splní, pokud to bude možné, a zbývající objem zůstane na trhu jako limitní příkaz.

Likvidita (likvidní)

Schopnost snadného převodu na hotovost s minimální ztrátou. Příkladem likvidní investice jsou ultra-krátkodobé pokladniční poukázky. Likvidní trh je takový, kde se děje dostatek aktivit pro uspokojení jak kupujících tak prodávajících.

Long

Obecně řešeno long znamená kupovat a short prodávat. Long pozice nabývá na hodnotě, pokud tržní cena roste. Například v kontextu obchodování forex long znamená kupovat měnu obchodu z měnového páru Forex. V případě long pozice pro USDJPY byste kupovali dolar prodejem jenu. V případě cenných papírů long pozice znamená kupování cenného papíru do svého vlastnictví oproti short pozici, kdy prodáváte cenný papír, aniž byste ho vlastnili.

Lot

Používá se v obchodech s futures pro definování pevné velikosti smlouvy odpovídající pevnému objemu položky, se kterou bude v budoucnu obchodováno.

Free Demo