R

Rozdíl úrokové míry

Výnos rozdělený mezi dva jinak srovnatelné dluhové nástroje v různých měnách.

Rozdělení (v indexových bodech)

Rozdíl mezi nabídkovou cenou, za kterou můžete obchodní nástroj prodat, a poptávanou cenou, za který můžete obchodní nástroj koupit.

Free Demo