T

Technická studie v podobě sloupcového grafu HLC

Druh grafu ukazující nejvyšší, nejnižší a konečnou cenu pro jednotlivá období znázorněná grafem.

Technická studie v podobě sloupcového grafu OHLC

Druh grafu ukazující výchozí, nejvyšší, nejnižší a konečnou cenu za každé období znázorněné daným grafem.

Technická studie v podobě svícnového grafu

Druh grafu, ve kterém tenká čára představuje cenový rozsah nástroje během daného období, které je grafem znázorněno. Výchozí a konečná cena pro dané období jsou představovány silnou čárou (červenou, pokud cena skončí pod rozsahem, a zelenou, pokud se vyšplhá nad rozsah). Celkový vzhled grafu připomíná svíčku. Řada obchodníků se domnívá, že se jedná o nejpřehlednější druh grafu.

Technická studie pohyblivého průměru, konvergence a divergence (MACD)

Ukazatel trendu, který sleduje vztah mezi dvěma cenami pohyblivých průměrů (obvykle 26 denních a 12 denních). Kromě toho se pro kontrolu nebo jako signál vykresluje také 9 denní průměr. Tam, kde se křivka MACD protne se signální křivkou, je příležitost ke koupi a prodeji.

Telefonát Margin call

Jakmile překročíte povolenou provozní marži, jste prostřednictvím margin call upozorněni, že máte situaci napravit. Aby vám vaše pozice nebyly uzavřeny (zastaveny), musíte buď snížit počet svých otevřených pozic, nebo vložit další vklad na pokrytí vašich stávajících pozic.

Tvůrce trhu

Zavedená instituce nebo jednotlivec, který je ochoten obchodovat s určitými cennými papíry kdykoliv, kdy některý obchodník chce kupovat nebo prodávat. Pobídkou pro tvůrce trhu kdykoliv kupovat nebo prodávat je rozdíl mezi nabízenou a poptávanou cenou.

Tržní příkaz

Příkaz prodat nebo koupit konkrétní nástroj co nejdříve za cenu, které lze na trhu dosáhnout.

Theta

Popisuje proměny hodnoty opce v čase. Změna hodnoty pramení ze zkrácení doby do vypršení a tím zkrácení životnosti opce.

Nebo

Aproximaci poklesu ceny opce v čase při všech ostatních faktorech konstantních. Theta se obvykle vyjadřuje každodenně. Například pokud má opční koupě cenu 3,00 USD a hodnotu theta 0,10, pak o den později, pokud se nic jiného nezmění, bude cena kupní opce 2,90 USD (3,00 USD - (0,10 x 1)). Hodnota theta, která je generována matematickým modelem, závisí na ceně akcie, uplatněné ceně, volatilitě, úrokové míře a době do vypršení platnosti.

Telefonát Wake up

Jedná se o ranní snímky Saxo Bank, které nabízejí informace o tom, co se událo přes noc a co se očekává pro nadcházející den. Tyto informace zahrnují obecný stav trhu a číselné údaje publikované pro daný den, společně s důležitými novinkami a jejich očekávaným dopadem. Na tomto základě je naznačena strategie pro různé trhy. Přístup z nabídky Průzkum > telefonát Wake-Up.

Free Demo