U

Uzavření pozice

Uzavření investice provedením opačné transakce. Například pokud jste koupili pár USDJPY v hodnotě 100 000, musíte tento pár v hodnotě 100 000 prodat, abyste uzavřeli pozici.

Uplatnění opce

Opce je uplatněna, pokud se držitel rozhodne využít svého práva na koupi nebo prodej základního aktiva za cenu stanovenou v opční smlouvě.

Uplatněná cena

Cena nástroje určená v opční smlouvě. Určená cena (společně s dalšími faktory jako je doba trvání opce či volatilita trhu) ovlivní cenu opční smlouvy.

Free Demo