V

Výpis z účtu

Aktuální hodnota účtu spojující hotovostní zůstatek, nerealizovanou hodnotu pozic a nezadané transakce.

Vlastní jmění

Finanční nástroj představující částečné vlastnické právo na společnost. Jinak se mu říká majetkový podíl neboli akcie.

Vystavení riziku

Vystavení riziku například fluktuací směnného kurzu zahraniční měny.

Vnitřní hodnota

Částka, o kterou je opce ITM. V případě kupní opce je vnitřní hodnotou aktuální cena základního aktiva mínus uplatněná cena. V případě prodejní opce je vnitřní hodnotou uplatněná cena mínus cena základního aktiva. Pokud rozdíl mezi cenami není v žádném z těchto případů kladný, pak je vnitřní hodnota rovna nule.

Vklad marže

Fondy, které musí obchodník mít na svém zajišťovacím účtu, a které představují procento aktuální tržní hodnoty cenných papírů, které má v držení. Obchodník prodávající opce musí mít na účtu další fondy kromě opční prémie, a to na ochranu před možnými ztrátami v případě, že se trh začne pohybovat směrem proti opční pozici. Požadované zajištění se bude lišit podle typu opce a podle toho, zda prodávající také drží pozici na trhu základního aktiva, které je předmětem opce. Další informace o obchodních podmínkách Saxo Bank se dozvíte v Přehledu účtu na vašem klientském počítači, kde si otevřete sekci Obchodní podmínky v pravém horním rohu obrazovky.

Využití marže

Procento dostupné marže, které využíváte.

Vega

Prvek používaný k popisu změny hodnoty opce při změně volatility základního aktiva, které je jejím předmětem.

Volatilita

Existují dva druhy volatility:

Historická volatilita, která je skutečnou volatilitou založenou na minulých pohybech trhu.

Interpretovaná volatilita je volatilita určená na základě cen opcí. Jedná se o očekávané rozdělení pohybů cen základních aktiv předpovídané na dobu platnosti opce a odvozené od známých cen opcí a dalších parametrů používaných pro výpočet těchto cen.

Výnos

Zvýšení hodnoty akcií společnosti plus dividenda vyplacená za akcii před rokem.

Free Demo