Vnitřní směrnice Saxo Bank o Cookies

Informace, které obdržíme, používáme výhradně pro účely, pro něž byly poskytnuty. Důvěrné informace nebudou sděleny třetím stranám.

Uvědomujeme si, že vaše údaje jsou cenné a učiníme veškerá přiměřená opatření, abychom je při jejich spravování chránili.

Vnitřní předpis používání cookies Saxo Bank

Kromě těchto informací doplněných při této aktualizaci se fungování webových stránek saxobank.com nezměnilo, ani nebylo upraveno.

Údaje uvedené na této stránce poskytujeme uživatelům proto, abychom zajistili, že jsou plně informováni o cookies, které používáme, a aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda je budou i nadále akceptovat.

Co jsou cookies?

Abychom zvýšili uživatelskou přívětivost webových stránek, umisťujeme někdy do počítačů uživatelů malé soubory známé jako cookies. Cookie je textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, které nám umožní identifikovat prohlížeče/zařízení jednotlivých uživatelů.

Více o cookies a jak je spravovat z vašeho prohlížeče/zařízení naleznete na aboutcookies.org.

Proč používáme cookies?

V současné době používáme na webových stránkách saxobank.com cookies, abychom stránky lépe spravovali a zpříjemnili návštěvníkům jejich používání. Cookies mohou být používány k vytváření analýz neosobních aktivit návštěvníků, spravování osobních preferencí, poskytování konkrétních nebo aktuálních informací nebo k cílené reklamě.

Cookies, které na našich stránkách nastavili naši dodavatelé nebo přímo Saxo Bank, mohou mít podobu jednorázových nebo trvalých cookies a mohou využívat různé technologie jako JavaScript nebo Flash.

Pokud byste chtěli blokovat cookies na našich stránkách, lze cookies jednotlivě odstranit v nastavení prohlížeče. Blokováním cookies může dojít k omezení funkčnosti nebo některých funkcí těchto webových stránek.

Zobrazit všechny cookies nastavené saxobank.com


Anglická verze textu: http://www.saxobank.com/legal/cookie-policy

 

Free Demo