Ochrana vkladů maloobchodních klientů


Saxo Bank je členem dánského Záručního fondu pro vkladatele a investory.
 
Pokud by jakákoliv dánská banka (včetně Saxo Bank) pozastavila své platby nebo by byl vyhlášen její úpadek, jsou vklady klientů ochráněny až do výše 100 000 eur pro peněžité vklady.
Peněžité vklady se počítají jako čisté vklady po odečtení případného dluhu bance.
Obecně platí, že cenné papíry v případě zpoždění platby nebo nucené likvidace nebudou nijak postiženy a budou vráceny klientovi. V případě, že jakákoliv dánská banka (včetně Saxo Bank) nebude schopná vrátit cenné papíry držené v bezpečné úschově, garantuje záruční fond jejich hodnotu až do výše 20 000 eur na klienta.
 
 
Další informace o Záručním fondu pro vkladatele a investory, o zárukách a také aktualizovaný seznam jeho členů najdete zde

Ochrana vkladů institucionálních klientů

Ochrana hotovosti v případě úpadku Saxo Bank:
Institucionální klienti nemají v případě úpadu Saxo Bank, a to vzhledem ke svému postavení licencovaných finančních institucí, žádnou garanci pro peněžité vklady.
Za peněžitý vklad se považuje i čistá hodnota derivátových pozic.
 
Ochrana cenných papírů v případě úpadku Saxo Bank:
Všechny cenné papíry, které má Saxo Bank v úschově, budou white label klientům vráceny - pokud je lze od jejich správce získat.

Dohledatelnost cenných papírů je zajištěna podmínkou v paragrafu 72 dánského Zákona a o finančních službách. Podle tohoto zákona mají dánské banky zajistit, aby práva klientů vůči jejich cenným papírům byla za všech okolností ochráněna – a to i v případě úpadku.

Anglická verze textu: https://www.home.saxo/legal/protection-of-client-funds/protection-of-retail-client-funds

Free Demo