Ochrana osobních údajů

Saxo Bank A/S („Saxo Bank“) a její přidružené a dceřiné společnosti („Skupina Saxo Bank“, „my“, „naše“ nebo „nás“) by vám ráda sdělila, že vaše soukromí na Internetu je pro nás otázkou prvořadého významu. Úspěch našeho podnikání závisí na tom, jak budeme schopni si udržet důvěru našich klientů. Během našeho podnikání získáváme informace o našich uživatelích, a rádi bychom vás informovali, jaký druh informací shromažďujeme a jak můžete opravovat nebo upravovat informace, které nám svěřujete. Upozorňujeme, že tato strategie se vztahuje pouze na webové stránky spravované členy skupiny Saxo Bank Group a nevztahuje se na žádné jiné organizace nebo osoby, na které na našich stránkách odkazujeme pomocí odkazů nebo bannerů.

 

Shromažďované informace

Pokud se přihlásíte a otevřete si demonstrační nebo skutečný účet u člena skupiny Saxo Bank, zaznamenáme si o vás následující informace („vaše osobní údaje”) pro administrativní, služební a zákonnou potřebu:
 • Osobní údaje jako jméno, adresa, osobní registrační číslo a elektronická adresa apod.
  („Osobní údaje“), a
 • Finanční informace („Finanční informace“) pro posouzení kreditu.
 • Informace o provozu na webové stránce a IP adresy.
Vaše údaje budou uloženy a chráněny jako důvěrné podle zákona o ochraně osobních údajů a jejich zpracování platného ve vaší zemi, jak bude vysvětleno níže v kapitole „Sdělování osobních údajů“.
 

Využívání cookies

Skupina Saxo Bank používá pro shromažďování informací cookies. Cookie je malý datový soubor, který si webová stránka uloží na pevném disku vašeho počítače a pomocí kterého sleduje a zaznamenává si, jak často na příslušnou webovou stránku vstupujete. Cookies nám umožňují zvyšovat vaše uživatelské pohodlí, například tím, že si pamatují vaše heslo a preference zobrazování, takže vám umožňují navštěvovat různé vyhrazené oddíly webové stránky bez nutnosti opakované registrace. Navíc se cookies používají pro měření aktivity na webové stránce a provádění vylepšení a aktualizací například na základě informací o tom, které části stránky jsou oblíbené a které ne.
Nepoužíváme cookies na získávání informací, které původně nebyly součástí cookie. Nepoužíváme informace přenášené pomocí cookies pro přímou propagaci nebo marketingové účely bez vašeho souhlasu.
 

Využívání informací shromažďovaných skupinou Saxo Bank

Skupina Saxo Bank používá jak osobní, tak hromadné neosobní informace, které shromažďujeme, pro různé účely.
Tyto informace se používají:
 • Na zlepšování kvality obsahu webové stránky
 • Na individualizaci obsahu a rozvržení stránky pro každého jednotlivého uživatele podle jeho preferencí
 • Na upozorňování uživatelů na aktualizace stránky
 • Na rozesílání zpravodajů a informací o nových příležitostech, které by podle našeho domnění mohly být pro vás zajímavé. Tyto informace vám budeme zasílat jen tehdy, pokud nám sdělíte, že si tyto informace přejete, a pokud si je přát nebudete, budeme vaše přání respektovat, jakmile nám je sdělíte.
Osobní údaje se zaznamenávají, když nám je uživatel sdělí při registraci nebo v žádosti o online účet. Sběr osobních údajů omezujeme na minimum nezbytné pro správu našeho podnikání a pro naši snahu poskytovat vám co nejdokonalejší služby.
Informace o provozu na webové stránce zahrnují informace o tom, které části stránky který uživatel využívá, a kolik uživatelů denně vstupuje na naše stránky. Tento druh informací se používá pouze v hromadné formě, což znamená, že jednotlivý uživatel v nich není identifikovatelný.
Informace, které jsme od vás získali, můžeme rovněž použít pro vaše informování o nových produktech a službách, které jsme dali k dispozici nebo o kterých uvažujeme, o technických problémech, pro průzkumy spokojenosti zákazníků nebo aktualizace účtů a související záležitosti.
Vaši elektronickou adresu může skupina Saxo Bank použít ve vztahu ke svým produktům a službám (včetně marketingových kampaní, které s nimi souvisejí). Pokud si nepřejete tento marketingový materiál dostávat, odhlaste se prosím zde.
 

Sdělování osobních údajů

Zaměstnanci, ředitelé, úředníci a zástupci Saxo Bank jsou zákonem vázáni povinností chránit důvěrnost vašich osobních údajů a nesmějí je nikomu předávat, pokud pro to neexistuje platný zákonný důvod.
Všechny vaše osobní údaje se těší plné ochraně a budou sděleny třetím stranám, jako jsou správní nebo soudní orgány pouze tehdy, pokud k tomu bude Saxo Bank povinna podle zákona nebo pokud udělíte písemný souhlas s takovým sdělením. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat nebo upravit jeho rozsah.
Bez ohledu na výše uvedené může Saxo Bank sdělovat tyto informace:
 • Obecné údaje o zákaznících, jako je jméno, adresa a osobní registrační číslo, a to společnostem, které pro Saxo Bank vykonávají administrativní činnost.
 • Obecné údaje o podnikových zákaznících finančním institucím, které jsou vázány služebním tajemstvím pro účely marketingových a poradenských služeb.

 

Náhled

Podle ustanovené dánského zákona o zpracování osobních údajů má každý zákazník Saxo Bank právo na informaci o údajích, které o něm Saxo Bank má zaznamenány. Saxo Bank může za poskytnutí takových informací zákazníkovi účtovat poplatek podle platných sazeb určených dánským ministerstvem spravedlnosti.
Pokud budou údaje o vás, které budeme mít zaznamenány, nepřesné nebo neaktuální, provedeme na vaši žádost ihned jejich opravu.
 

Jak opravit osobní údaje v Saxo Bank


E-mailovou adresu a telefonní číslo můžete aktualizovat po přihlášení do účtu v záložce Účet/Nastavení. V případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese infocz@saxobank.com nebo na telefonním čísle +420 234 102 194.

 

Free Demo