Poměr ceny akcie a zisku na akcii

Poměr ceny akcie a zisku na akcii (price-to-earnings, P/E ratio) je jedním z nejdůležitějších indikátorů používaných při obchodování a oceňování akcií. Říká nám, kolik je trh ochoten zaplatit za jednu korunu zisku dané společnosti (v závislosti na měně použité při kalkulaci). Odráží tak tržní sentiment ohledně budoucího růstu firmy a jejich zisků - pokud má firma vyšší P/E než konkurence, investoři očekávají v budoucnosti i větší zisky.

V praxi se často používá P/E za posledních dvanáct měsíců (Last twelve months P/E – LTM P/E) , případně predikované P/E (forward P/E). 

Ukazatel P/E vypočítáme následujícím způsobem:

 

Kde za zředěný zisk dosadíme ten, pro který chceme P/E vypočítat (tedy například pro LTM P/E - zisk za posledních 12 měsíců, pro 1 year forward P/E - odhadovaný zisk na akcii pro příští rok). Pokud během daného období nedošlo ke změně počtu akcií, budou se oba zlomky rovnat. Pokud ke změně dojde, správný výpočet je s použitím ceny akcie a zředěného zisku na akcii.

Interpretace P/E

Pro správnou interpretaci je dobré vypočítat a porovnat P/E napříč sektorem, popřípadě jeho vývoj v čase. Zároveň je vhodné nespoléhat se pouze na P/E a doplnit jej dalšími indikátory, jakými například jsou hodnota podniku k zisku EBITDA (Enterprise value to EBITDA). P/E je nejvíce užitečný u stabilních firem, kterým se minulosti dařilo tvořit větší zisky.

Obvyklé implikace z jednotlivých hodnot určuje následující tabulka:

Úskalí P/E

Výhodou a zároveň nevýhodou P/E je to, že odráží tržní sentiment. Tím se má na mysli fakt, že P/E může odrážet očekávání racionálních investorů, zároveň však může být terčem iracionality trhu. Tuto situaci nejlépe odráží následující graf, který zachycuje vývoj P/E pro index S&P 500 composite do tzv. dot-com bubliny na akciových trzích.

Z grafu vyplývá, že v roce 2000 byli investoři ochotni v průměru zaplatit za 1 dolar zisku až 45 dolarů. V té době to však nemuselo nutně znamenat, že akcie byly přeceněné. Mohlo to také doopravdy odrážet očekávání budoucích zisků. Ty však poté nepřišly a následovalo prasknutí bubliny.

Ukazatel P/E ztrácí vypovídající hodnotu u firem, které mají malé zisky nebo jsou dokonce v záporných číslech.

Dalším problémem je fakt, že do čistého zisku jsou již započteny úroky, daně a jiné finanční náklady. To znamená, že tento ukazatel je závislý na daňovém režimu, kapitálové struktuře firmy a její finanční páce. To může vést k nesrovnalostem při srovnávání napříč sektorem.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo