Akciové deriváty

Akciový derivát je finanční instrument, který má jako podkladové aktivum akciové nástroje, popřípadě akcie samotné. Akciovým nástrojem se rozumí koš vybraných akcií například jednoho sektoru (energetika, automobilový průmysl apod.) v podobě indexu, popřípadě index celého akciového trhu (například PX). Mezi důležité vlastnosti derivátu patří jeho časové rozmezí, kdy čas sjednání obchodu je jiný oproti datu vypořádání dané obchodní operace. Stejně jako u všech derivátů, i u těch akciových je běžné obchodování na páku (leverage). Díky finanční páce lze dosahovat vysokých zisků, ale i vysokých ztrát, a to při relativně nízkém vstupním kapitálu. Mezi základní akciové deriváty řadíme akciové forwardy, akciové futures, akciové swapy a akciové opce.

Akciové opce

Akciové opce jsou nejběžnějším akciovým derivátem. Obchodují se jak na burze, tak na OTC trzích. Opce poskytují svému majiteli (kupujícímu) právo, ovšem nikoli povinnost, vypořádat podkladové nástroje v budoucnu. Zjednodušeně řečeno - akciová opce​ slouží jako “poukaz” na nákup nebo prodej akcií v budoucnu, za předem stanovenou cenu a v předem stanoveném množství. Cena, za kterou má kupující právo podkladový nástroj koupit, případně prodat, se nazývá realizační cena opce. Jelikož je prodávající opce výrazně znevýhodněn, dostává od kupujícího tzv. opční prémii.

Existují dva typy opcí:

 • Kupní  opce na svolání, tzv. call , kdy majitel opce je v dlouhé pozici a má právo si ve stanovené lhůtě vyžádat akciové nástroje od prodejce (držitel opce se stává novým vlastníkem akcií).
 • Prodejní opce, tzv. put, kdy je majitel opět v dlouhé pozici, ale má právo ve stanovené lhůtě akciové nástroje prodat.

Akciový forward

Forward je smluvně uzavíraný mimoburzovní kontrakt. Vždy se jedná o vypořádání dvou podkladových nástrojů někdy v budoucnosti. V případě akciového forwardu se jedná o pevně danou peněžní částku a daný akciový nástroj. V kontraktu vystupují dvě strany, a to kupující a prodávající. Kupující zaujímá v kupovaném nástroji dlouhou pozici, tzv. long. Prodávající zaujímá ve stejném nástroji krátkou pozici, tzv. short. Při uzavírání obchodu je důležité stanovit datum, kdy bude obchod v budoucnu vypořádán, a také cenu, za kterou bude podkladové aktivum vypořádáno (tzv. forwardová cena). Na rozdíl od opce je forwardový obchod pro obě strany závazný.

Akciový futures

Futures je standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burze. Opět se jedná o výměnu pevné peněžní částky za daný akciový nástroj. Zásadním rozdílem oproti forwardu je to, že futures je standardizovaný a obchoduje se pouze na speciálních burzách. Toto mu zaručuje zpravidla mnohem větší likviditu a absenci kreditního rizika protistrany. U futures oproti forwardu vyplácí investorům zisk sama burza. Aby nemohla zkrachovat, je stanovena marže, kterou musí zaplatit každý, kdo si chce koupit futures. Každý den je potom investorovi připočten zisk, popřípadě odečtena ztráta od této marže. Na počátku obchodu je proto nutné složit a nadále i udržovat marži v dostatečné výši.

Většina futures kontraktů se likviduje před jejich splatností, protože obchodníci nechtějí fyzické vypořádání kontraktů. Pokud dojde ke splatnosti, vypořádají se peněžně. Rozdíl mezi spotovou cenou (aktuální cenou na trhu) pokladového akciového nástroje a cenou futures se nazývá báze.

Akciový swap

Swapy se obchodují na tzv. OTC (over the counter) trzích. To znamená, že cenné papíry nejsou obchodovány pod dohledem nějaké oficiální instituce, která by zároveň přebírala zodpovědnost za vypořádání dohodnutých obchodů. Účastníci obchodů vyjednávají o podmínkách přímo mezi sebou. Swap je termínovaná smlouva, ve které se dva subjekty zavazují vzájemně vyměnit předem dohodnuté finanční toky za určitých podmínek. Princip swapu jednoduše vysvětluje následující příklad:

Strana A vlastní 100 000 Kč a sjedná si swap na 100 000 Kč, jehož podkladovým aktivem je index PX se stranou B. Strana A platí straně B úrok, například 5 %. Swap je sjednán na jeden rok. Po uplynutí jednoho roku strana A zaplatí 5 000 Kč straně B (úroky). Strana B zaplatí kladný rozdíl, v případě růstu indexu PX. Pokud index PX rostl o 10 %, zaplatí strana B 10 000 Kč. V případě, že index PX klesl o 10 %, těchto 10 000 Kč zaplatí strana A.

Swapy jsou využívány k řízení rizika, ke spekulaci, ale především ke snížení transakčních nákladů.

 

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo