Akciové indikátory

Akciové indikátory, nebo také indikátory akciových trhů, jsou technické ukazatele používané burzovními obchodníky k předpovězení vývoje cen akcií. Následně jsou používány pro vhodné načasování vstupu do pozice, popřípadě výstupu z pozice. Akciových indikátorů existuje celá řada; některé důvěryhodnější, jiné méně (například "indikátor máslové produkce v Bangladéši", jež má predikovat vývoj indexu S&P 500). Jen několik jch však přestálo zkoušku časem. Z těch nejpoužívanějších si zde vysvětlíme NH-NL Indikátor, TRIN Indikátor, A/D Indikátor a MAS Indikátor.

New high new low indikátor (NH-NL) je jedním z nejrozšířenějších indikátorů mezi akciovýmim obchodníky, jelikož pomáhá nalézt dno a strop akciového trhu a indikuje tak vhodný čas k nákupu či prodeji. Měří počet akcií, které dosáhly nového high (+) nebo low (-) za poslední rok a zaznamenává je jako histogram. Jestliže nových high (+) je více než nových low (-), je zaznamenán kladný bod na histogramu a  naopak. Velké indexy, jako je například S&P 500, mají tendenci následovat trend indikátoru se zpožděním. A proto ve chvíli, kdy nám NH-NL indikátor vykáže kladné hodnoty na histogramu, ale hlavní index burzy je stále v červených číslech, trh dosáhl dna a investor může začít uvažovat o nákupu. Stejně tak v případě, že nám indikátor vykazuje záporné hodnoty, ale index trhu ještě stoupá, trh nalezl svého maxima. Pro chytrého investora je to signál k možnému prodeji akcií.

NH-NL = nové high hodnoty - nové low hodnoty

Trader's Index (TRIN) ukazuje, kdy se hlavní cenové nárůsty a poklesy chystají k obratu tím, že měří intenzitu optimismu dominantní skupiny na trhu. Přílišný optimismus je spojen s tržními vrcholy a přílišný pesimismus​ se dny. Pro výpočet TRIN potřebujeme čtyři informace: počet rostoucích a klesajících akcií a také objemy obchodů (volume) obou těchto skupin.

 
 

TRIN je rýsován na obrácené stupnici. Vysoká čísla označují dno a nízká čísla signalizují vrcholy trhu. Neutrální zóna se obvykle pohybuje mezi 0,75 a 0,85. Nižší hodnoty značí překoupené prostředí trhu, hodnoty vyšší zase přeprodané prostředí. Pozor, ty samé hodnoty neznamenají vždy to samé. Musejí se vždy posuzovat individuálně relativně k tržní náladě. Například hodnota 0,6 na začátku obratu k růstu nám říká, že je čas hledat každou příležitost k přidání do dlouhých pozic. Zatímco ta samá hodnota za časů klesajícího trhu znamená dobrou příležitost k prodeji. Nevýhodou TRINu je jeho vysoká kolísavost ze dne na den. K eliminaci tohoto vlivu se využívá klouzavého průměru TRINu za několik dní. TRIN může být aplikován na jakoukoliv burzu, která poskytuje údaje o počtu stoupajících a klesajících akcií a jejich volume.

Linie Advance/Decline indikátoru (A/D) měří hromadnou účast v cenových nárůstech a poklesech. Vypočítá se tak, že se pro daný den odečte počet klesajících akcií od počtu rostoucích (akcie beze změn se ingorují) a hodnota se pak zakreslí do grafu. Hodnoty A/D každého dne jsou přidávány k celkovému výsledku předchozího dne a vytváří tak kumulativní A/D linii. Pakliže je nové high nebo low sledované akcie či indexu v souladu s high nebo low linie A/D, má tento růstový/klesající trend širokou podporu a pravděpodobně bude pokračovat. Jestliže se však shoduje jen s nižším vrcholem/dnem A/D linie, trendu se účastní nízký počet akcií a cenový nárůst/pokles se může blížit ke svému konci. Tento indikátor je vhodným doplňkem NH-NL.

A/D linie = počet stoupajících akcií - počet klesajících akcií

Indikátor nejaktivnějších akcií (MAS) je A/D linie 15 nejaktivnějších akcií na burze v New Yorku. Často se mezi nimi objevují akcie s vysokou kapitalizací či krátkodobě zajímavé akcie (s nečekanými, extrémně pozitivními či negativními zprávami). Tato linie značí pohyby “velkých peněz” na burze, vzhledem k tomu, že zahrnuje tituly s největší kapitalizací. Když se MAS pohne stejným směrem jako trh, značí to, že trend je podpořen “velkými penězi” a má tak velkou šanci pokračovat. Když se pak odchýlí od tržního trendu, očekává se vrchol či dno trhu.

Tyto, ale i další akciové indikátory jsou poslední dobou hojně využívány také tradery s futures a opcemi. A naopak, dříve vyloženě technické indikátory jsou dnes využívány také k obchodování s akciemi.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo