Akciové instrumenty

Akciovými instrumenty lze nazvat všechny finanční nástroje, které jsou jakýmkoliv způsobem spojeny s akciemi. Vyskytují se v reálně podobě akcií, se kterými lze obchodovat na burzách, kde jsou kótovány nebo v odvozené formě, kdy akcie slouží jako podkladové aktivum finančních derivátů.

Akcie

Akcie (stock nebo share) jsou majetkový cenný papír, který představuje vlastnický podíl na akciové společnosti. S vlastnictvím akcií jsou většinou spojena tři základní práva a to právo podílet se na řízení společnosti, podílet se na zisku (v podobě výplaty dividend) a v případě zániku společnosti právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti. S akciemi veřejně obchodovaných společností se obchoduje na burzách, kde obchody probíhají podle pravidel určených burzou. Pro pořízení požadovaných akcií je nutné mít kapitál ve výši tržní ceny akcie vynásobené počtem kusů požadovaných akcií.

Akciové deriváty

Pro obchodování akcií se využívají i finanční deriváty. Finanční derivát je smlouva mezi dvěma stranami kupujícím a prodávajícím. Vždy je navázán na podkladové aktivum, v tomto případě právě akcie. V poslední době je oblíbeným derivátem tzv. CFD (Contract for difference) - volně přeloženo jako kontrakt na vypořádání rozdílů. V praxi tento derivát zjednodušeně funguje tak, že se vybere akcie a uzavře smlouva mezi dvěma investory, popřípadě investorem a CFD poskytovatelem. Prodávající se ve smlouvě zavazuje k vyplacení rozdílu mezi tržní cenou podkladového aktiva v budoucnu a tržní cenou v momentě uzavírání smlouvy. V případě, že je rozdíl záporný platí kupující prodávajícímu.

Typickým znakem CFD je obchodování pomocí páky (leverage), díky které lze při malém kapitálu dosahovat vysokých zisků ovšem také úměrně vysokých ztrát, díky vypůjčenému kapitálu. K tomuto obchodování je investor povinen udržovat na svém účtu danou minimální úroveň marže (margin). Požadovaná marže se vypočítává v reálném čase takže ji obchodník může kdykoliv vidět. Pokud klesne množství dostupných prostředků u poskytovatele pod minimální úroveň, je poskytovatel oprávněn kontrakt ihned uzavřít pokud obchodník nedoplní další prostředky.

Mezi další finanční deriváty, kde podkladovým aktivem jsou akcie můžeme zařadit akciové opce, futures, forwardy a swapy. Na rozdíl od CFD mají tyto deriváty přesně dané datum uzavření pozice tzv. datum expirace.

Obchodování akciových indexů

Když obchodník nechce podstupovat riziko kupovat nebo spekulovat na pokles pouze jedné akcie má možnost obchodovat s celým akciovým indexem a široce si tak diverzifikovat portfolio. Akciový index je statistickou veličinou, která měří změny v portfoliích akcií, jenž reprezentují část nebo celý akciový trh. Akciové indexy se nejčastěji vypočítávají dvěma způsoby:

 • Podle tržní kapitalizace, kdy má daná akcie větší váhu v indexu, čím větší má společnost tržní kapitalizaci. Jednoduchý příklad, index tvoří dvě společnosti první z nich má celkem 100 000 akcií o hodnotě 10 Kč, celkově její tržní kapitalizace činí 1 000 000 Kč. Druhá má celkem 10 000 akcií o hodnotě 300 Kč, celková tržní kapitalizace činí 3 000 000 Kč. Akciový index má celkovou hodnotu 4 000 000 Kč a první akcie má v něm váhu 0,25 a druhá 0,75.
 • Podle aktuálních cen daných akcií. Opět jednoduchá ukázka, vezmeme ceny akcií z předchozí příkladu. Akciový index má hodnotu 310 a první akcie v něm drží podíl 0,03 a druhá 0,97.

Akciové indexy nelze obchodovat přímo, ale pouze přes finanční deriváty. Nejčastěji se využívají kontrakty CFD, ETF popřípadě futures.

 

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo