Akciové opce

Akciové opce jsou nejběžnějším akciovým derivátem. Obchodují se jak na burze, tak na mimoburzovním trhu (tzv. OTC). Opce poskytují svému majiteli (kupujícímu) právo, ovšem nikoli povinnost, vypořádat podkladové nástroje v budoucnu. Zjednodušeně řečeno - akciová opce slouží jako “poukaz” na nákup nebo prodej akcií v budoucnu, za předem stanovenou cenu a v předem stanoveném množství. Cena, za kterou má kupující právo podkladový nástroj koupit, případně prodat, se nazývá realizační cena opce, případně také strike price. Jelikož je prodejce opce znevýhodněn, dostává od kupujícího tzv. opční prémii.

Charakteristika a rozdělení akciových opcí

Existují dva typy opcí:

 • Kupní opce na svolání tzv. call, kdy majitel opce je v dlouhé pozici a má právo ve stanovené lhůtě vyžádat akciové nástroje od prodejce (držitel opce se stává novým vlastníkem akcií).
 • Prodejní opce tzv. put, kdy je majitel opět v dlouhé pozici, ale má právo ve stanovené lhůtě akciové nástroje prodat.

Pro lepší přehlednost co investor od každého typu opce očekává, nalezneme v tabulce:

Akciové opce můžeme dále dělit na americké a evropské. Rozdíl mezi nimi je v uplatnění dané opce od jejího nákupu (prodeje) až po dobu vypršení platnosti (expirace). Evropskou opci můžeme během její platnosti pouze prodávat nebo kupovat, ovšem nemůžeme ji v tomto období uplatnit. Uplatnění nastává až v momentě expirace. Oproti tomu americkou opci můžeme prodávat, nakupovat a taky kdykoliv v období platnosti uplatnit, nemusíme tedy čekat až do data expirace.

Opční prémie

Opční prémie je cena, za kterou si držitel opce kupuje u vypisovatele právo odstoupit od smlouvy. Opční prémie sehrává rozhodující roli při odvození zisků a ztrát vyplývajících z dané opce. Nejdůležitější faktor, který determinuje výši opční prémie je tržní úroková míra. Majitel call opce zaplatí za podkladové akcie realizační cenu až v době uplatnění této call opce. Do té doby finanční prostředky na nákup nepotřebuje, a proto je může zapůjčit, z čehož mu plyne odměna ve formě úroku. Vzestup tržních úrokových měr je pro majitele call opcí výhodný, a proto dochází k vzestupu ceny call opcí, tedy jejich opční prémie.

V případě put opcí není vliv stejnosměrný. Majitel put opce musí teoreticky koupit podkladové akcie a držet je až do doby uplatnění opce. Nemůže zapůjčit svoje finanční prostředky, protože jsou vázány, a tím přichází o odměnu ve formě úroku. Vzestup tržní úrokové míry tedy vede k poklesu ceny put opcí.

Opční prémie má dvě složky:

 • vnitřní hodnotu opce - představuje zisk, který by majitel opce dosáhl jejím okamžitým uplatněním a současným prodejem na trhu
 • časová hodnota opce - odráží zpeněžitelnost opce i volatilitu akcie. Časová hodnota opce klesá s tím, jak se přibližuje expirační datum opce. Časová hodnota roste se zvýšenou volatilitou na trzích.

Zpeněžitelnost opce

Akciové opce můžeme také dělit podle realizační ceny. Existují tři varianty:

 • První z nich je pozice Out-of-the-money (OTM). V tomto případě je stanovená realizační cena nad nynější tržní cenou. Očekáváme, že se cena podkladového aktiva dostane nad realizační cenu a my utržíme zisk. Pořízení opce v této pozici je pro nás oproti následujícím variantám nejlevnější. Prodejce si totiž nárokuje nižší opční prémii, protože existuje větší pravděpodobnost, že se tržní cena v době expirace nebude pohybovat nad cenou realizační. Platí zde nepřímá úměra, že čím větší rozdíl mezi realizační cenou a cenou tržní, tím nižší opční prémie pro prodejce.
 • Druhá se nazývá opce At-the-money (ATM). V tomto případě se realizační cena rovná ceně tržní.
 • Třetí varianta je opce In-the-money (ITM), kdy je pro nás pořízení ze všech variant nejdražší. Realizační cena se již v danou chvíli nachází v pásmu, kde by pro nás při expiraci znamenala zisk, tzn. pod tržní cenou podkladového aktiva.

Tyto příklady platily pro nákup call opce. Pro nákup put opce by byla situace opačná.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo