Akciové párové obchodování

Akciové párové obchodování je obchodní strategie založená na obchodování dvou různých akcií ve stejném okamžiku. Při párovém obchodování investor vstupuje do jedné dlouhé pozice (long) a druhou akcii obchoduje v krátké pozici (short). Tímto se akcie navzájem kryjí a dochází ke snížení rizika. Při párovém obchodování vybíráme dvě akcie s historicky korelovaným (podobným, vzájemné svázaným) vývojem kurzu, většinou tedy ze stejného sektoru. Předpokládáme, že se jejich ceny pohybují stejným směrem, ale došlo k jejich vzájemnému oddálení (vznikl mezi nimi větší spread) a investor očekává opětovný návrat kurzů k podobné hladině. Jeden titul tedy stoupá rychleji a druhý pomaleji, popřípadě může druhý titul i klesat. Tím se vytváří spread mezi těmito dvěma akciemi. Obchodník sází na smazání tohoto spreadu a vstupuje do long pozice s akcií, která “zaostávala”, zatímco akcii, která rostla rychleji, “shortne”.

Párové obchodování je často používáno profesionálními obchodníky, například v tzv. hedge fondech (zajištěných fondech). Profesionální obchodníci testují řadu potenciálních akciových párů. Metoda, kterou jsou akcie k párovému obchodování vybírány, se nazývá backtesting – hodnotí zpětně historická data o vývoji ceny a hledá cenové divergence - to jsou momenty, kdy se ceny akcií od sebe vzdalují a vytváří spread. Tyto výchylky cen jsou vhodné pro vstup do obchodu. Párové obchodování vychází totiž z předpokladu, že divergence jsou většinou krátkodobé důsledky neefektivnosti trhu a poměr cen akcií se nakonec vrátí k průměrným historickým hodnotám. Tyto divergence jsou nejčastěji způsobené dočasnými změnami mezi poptávkou a nabídkou, reakcí na důležité zprávy společností atd.

K výběru párů se využívá statistických metod, proto se párovému obchodování někdy také říká “statistická arbitráž“.

Jakmile má investor otevřený párový obchod, může nastat jedna ze 4 variant:

 • Akcie, kterou nakoupil (long), bude růst a akcie, kterou prodal (short), bude klesat. Toto je nejlepší varianta, protože investor vydělává na obou obchodech.
 • Obě akcie porostou, ale akcie, kterou koupil, poroste rychleji a akcie, kterou prodal, poroste pomaleji. Dlouhá pozice v tomto případě generuje zisk, zatímco krátká pozice ztrátu. Zisk z dlouhé pozice je ale větší a tudíž bude celkový zisk kladný.
 • Obě akcie budou klesat, ale akcie, kterou nakoupil, bude klesat rychleji, akcie, kterou prodal, bude klesat pomaleji. Dlouhá pozice generuje ztrátu, ale krátká pozice zisk. Zisk z krátké pozice je ale menší než ztráta z dlouhé a proto bude celkový výsledek ztráta.
 • V nejhorším případě může jít cena obou akcií proti investorovi. Akcie, kterou nakoupil bude klesat a akcie, kterou prodal bude růst. Ztráta z tohoto obchodu bude největší. Proto je nutné věnovat velkou pozornost výběru akcií do páru.

Příklad: Investor si vybere dvě akcie z technologického sektoru: International Bussiness Machines (IBM) a Hewlett-Packard (HPQ). Důležité při párovém obchodování je, aby byly obě pozice rovnoměrně velké - jinak se obchod vychýlí z rovnováhy a zvýší se riziko ztrát. V našem případě na jednu pozici připadá cca 5000 USD. Nákup vypadá takto: K datu 6. 8. 2012 otevře investor dlouhou pozici - nákup 25ks akcií IBM za cenu 198 USD/akcii (celkem 4950 USD) a krátkou pozici - prodej 270 ks akcií HPQ za cenu 18,5 USD/akcii (celkem 4995 USD).

Obchod investor uzavře např. k datu 6. 10. 2012. Na akciích IBM byla uzavřena dlouhá pozice po vzestupu ceny z 198 USD na 210 USD, zisk je (210-198)x25 = 300 USD. Na akciích HPQ byla uzavřena krátká pozice, po poklesu ceny z 18,5 USD na 14,5 USD, zisk je (18,5-14,5)x270 = 1080 USD. Celkový zisk z párového obchodu činí v součtu 300+1080 = 1380 USD. 

Příklad párového obchodování: IBM a HPQ

Další příklady akciových párů, které se v praxi obchodují:

Google (GOOG.US) a Yahoo (YHOO.US)

RWE (RWE.GR) a E.ON (EOAN.GR)

Exxon Mobil (XOM.US) a Chevron Corporation (CVX.US)

Oproti jiným strategiím je strategie párového obchdování více "hedgeována" (zajištěna proti riziku), protože se pozice chrání navzájem vůči sektorovému, popřípadě tržnímu riziku. Pokud dojde ke kolapsu celého sektoru, krátká pozice ve strategii minimalizuje ztráty. Nicméně ani tato strategie není bez rizika. Může se stát, že se spread mezi akciemi dále rozšíří (místo aby se snižoval) a proto by měl mít investor přísná pravidla pro exit ze ztrátových pozic.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo