Akciový dluhopis

Akciový dluhopis (anglicky reverse convertible bond – RCB) je strukturovaný finanční nástroj, který se svými vlastnostmi podobá převoditelnému dluhopisu (convertible bond). Stejně jako v případě převoditelného dluhopisu držitel dostává pravidelné kuponové platby. Na konci splatnosti dluhopisu může dojít ke splacení nominální hodnoty dluhopisu, anebo k obdržení podkladového aktiva, nejčastěji akcie. Podkladovým aktivem však může být i akciový index, v tomto případě nazýváme tento instrument “indexový dluhopis”. Existuje řada důležitých znaků, ve kterých se akciové a převoditelné dluhopisy liší.

Odlišnosti akciových a převoditelných dluhopisů

Součástí klasického převoditelného dluhopisu je opce, která držiteli dává právo na konci splatnosti dluhopisu převést nominální hodnotu dluhopisu za akcie. Cena akcií v případě převodu je předem stanovena a označuje se termínem referenční cena. Věřiteli tak nabízí možnost stát se akcionářem a mít podíl na budoucím zisku. Toto opční právo má však za následek snížení výnosu oproti klasickému korporátnímu dluhopisu. Investorovi ale mohou plynout další zisky z následné držby akcií. Tyto nižší náklady pro financování mohou být atraktivní pro dlužníka.

U akciového dluhopisu mohou také nastat oba scénáře, situace je zde však odlišná. Výše zmíněným opčním právem nedisponuje věřitel, nýbrž dlužník. Emitent akciového dluhopisu si tedy může zvolit, zda věřitele na konci doby splatnosti vyplatí v hotovosti anebo dodá podkladové aktivum (akcie). Na rozdíl od převoditelného dluhopisu, zde je předem stanovený počet akcií, které mohou být vyplaceny za akciový dluhopis.

Charakteristika akciového dluhopisu

Nominální hodnota bývá zpravidla 1000 eur a doba splatnosti většinou nepřesahuje dva roky. Je-li podkladové aktivum akcie nebo koš akcií, může dojít k převzetí určitého počtu akcií. Aktivem však může být například i celý akciový index. Zde poté dochází k převzetí odpovídající hotovosti. Nejčastěji bývá podkladovým aktivem akcie jedné konkrétní firmy.

Akciový dluhopis se tedy skládá ze dvou složek:

 • Dluhový nástroj – skrze něj věřitel obdrží pravidelné kuponové platby
 • Derivát – dlužník disponuje put opcí, kdy si může vybrat, jak vyplatí věřitele

Jakou možnost vyplacení emitent zvolí, závisí samozřejmě na ceně podkladového aktiva. Zde hrají klíčovou roli cena při zakoupení dluhopisu (initial price), cena v rozhodný den a takzvaný knock-in level, který zpravidla bývá 20 až 30 % pod nákupní cenou. Následující scénáře ukazují, jak se v závislosti na cenách mění druh vyplacení.

Možné scénáře výplaty při splatnosti dluhopisu

K peněžnímu vyplacení nominální hodnoty dluhopisu v dojde, když:

 • v rozhodný den je cena podkladového aktiva vyšší než cena počáteční (initial price), a to i v případě, že cena uzavřela pod knock – in level kdykoliv během obchodování s dluhopisem
 • v rozhodný den je cena sice níže než počáteční, nikdy ale neuzavřela pod knock-in level během obchodování s dluhopisem

K obdržení podkladového aktiva dojde, pokud je v rozhodný den cena nižší než cena počáteční a zároveň uzavřela pod knock-in level kdykoliv během obchodování s dluhopisem.

Výhody investování do akciových dluhopisů

Nabízejí vyšší výnosy v porovnání s klasickými korporátními dluhopisy. Výnosy se zpravidla pohybují mezi 7 až 30 procenty. Vyšší výnos většinou implikuje větší volatility v ceně podkladového aktiva, popřípadě riziko znatelné snížení hodnoty investice.

Akciové dluhopisy mohou být přitažlivou investicí obzvláště v době, kdy investor očekává klidný vývoj akciových trhů.

Rizika akciových dluhopisů

U klasických dluhových nástrojů nesete riziko možného insolvence dlužníka. Zde se však k tomuto dluhovému riziku se přidává i riziko, které vyplývá z tržních pohybů. Je proto důležité zvážit, zda výnosy, ač vyšší, odpovídají zvýšené míře rizika.

Je nutné brát v potaz tak jako u všech strukturovaných produktů sníženou míru likvidity. Obchodování na sekundárním trhu může být omezené, nebo nemusí existovat vůbec. Navíc zde poplatky za transakci mohou být daleko vyšší.

Riziko akciového dluhopisu sdílí všechna rizika s podkladovým instrumentem, je však zmenšeno o kupónové platby.

Obecně se dá říci, že platí: větší kupónový výnos = vyšší pravděpodobnost dodání akcií při splatnosti.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo