Akciový opční plán

Akciový opční plán představuje program akciových společností na odměňování zaměstnanců pomocí akciových opcí. Tím, že jsou zaměstnanci odměňováni akciemi společnosti, se zvyšuje jejich motivace k dobrému výkonu. Takový způsob odměňování je efektivní a využívaný zejména u členů vysokého managementu, kteří tak sloučí svoje zájmy (vysoké odměny) se zájmy ostatních akcionářů společnosti (růst ceny akcií). Tím, že jsou odměny členů managementu vypláceny formou akcií, je zaručena přímá participace managementu na růstu ceny akcie.

Firmy své akcie nedávají zaměstnancům napřímo. Cílem je, aby si zaměstnanec akcie zasloužil, proto je získání práva na akcie navázáno na nějaký měřitelný cíl. Tímto cílem může být předem daný zisk společnosti v budoucích letech, často používaná je i konkrétní cena akcie na trhu. Z tohoto důvodu jsou k odměňování využívány tzv. akciové opce.

Akciové opce poskytují svému majiteli právo, nikoli ovšem povinnost, na nabytí předem stanoveného počtu akcií za předem stanovenou cenu. Tato cena se nazývá tzv. realizační cena opce. Zaměstnanec tak jasně ví, že při růstu kurzu akcií vydělá a při pádu kurzu nic neriskuje, neboť opci nemusí využít. Právo využít opci je většinou dané po určitou dobu (uplatitelnost opce) od jejího vzniku, popřípadě pokud je dosažena specifikovaná cena akcie na trhu. Může se stát, že společnost přehodnotí již vydané opce (například v případě prudkého pádu ceny akcií) v zájmu zachování jejich smysluplnosti. Takto může vypadat typický příklad akciového opčního plánu.

Příklad: V případě, že firma vykáže růst čistého zisku o 10 % p. a. po dobu příštích tří let, zaměstnanec získá opci na 1000 akcií za aktuální cenu na trhu, která činí 50 Kč/akcii. Tato cena představuje tzv. realizační cenu opce. Zaměstnanec může uplatnit opci po dobu 2 let od nabytí opce, nebo v případě, že cena akcie na trhu dosáhne 120 Kč/akcii. Pokud cena akcie opravdu dosáhne 120 Kč, zaměstnanec se může rozhodnout uplatnit opci a získat 1000 akcií za cenu 50 Kč, načež je může obratem prodat na trhu za 120 Kč/akcii.

Využívání akciových opčních plánů je oblíbené u mladých, rychle rostoucích firem, tzv. start-upů. Tyto firmy nemusí mít dostatek volného cash-flow na zaplacení svých zaměstnanců a takovýto způsob odměňování může být v této situaci vhodný.

Jelikož jde většinou o dlouhodobé opce (se splatností obvykle v řádu několika let) a možnost jejich uplatnění je často vázána na trvání pracovního poměru, jde o vhodný nástroj k udržení klíčových zaměstnanců. Pro zaměstnance velmi zajímavou variantou je tzv. bezhotovostní uplatnění opce, při kterém v okamžiku uplatnění opce zaměstnanec prodá určitý počet akcií tak, aby příjem z tohoto prodeje pokryl opční cenu akcií. Po provedení transakce se stává majitelem zbývajícího počtu akcií.

Zaměstnanecké opce se liší od klasických akciových opcí především v tom, že nejsou obchodovatelné na  žádné burze. Také to jsou pouze tzv. call opce a neobjevují se ve formě tzv. put - viz. akciové deriváty.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo