Analýza

Analýza je metoda, která zkoumá problém podrobným rozborem informací a faktů. Analýza je používaná v mnoha oborech a disciplínách, nás však zajímá především analýza používaná na finančních trzích. Investiční analýza se využívá jako pomůcka k určení hodnoty investičního nástroje (aktiva) např. akcie, dluhopisu, komodity, indexů, měny atd. Analýza pomáhá investorům zjistit vnitřní hnodotu aktiva, pomáhá předpovědět možný budoucí vývoj ceny a určit správný čas k nákupu či prodeji. Investoři používají dva základní druhy analýzy: fundamentální a technickou. Doprovodnou analýzou může být analáza psychologická.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je jednou ze základních metod, kterou se dá určit hodnota aktiva. Je nejvíce využívána při obchodování s akciemi, ale dá se aplikovat i na jiná aktiva, např. dluhopisy nebo komodity. Z rozdílu mezi aktuální cenou a zjištěnou vnitřní hodnotou se dá určit, zda je aktivum na trhu správně ohodnoceno, či zda je cena nad/podhodnocená. Fundamentální analýza se dále dělí podle zaměření:

 • Globální fundamentální analýza - zjišťuje, jaký vliv má globální trh a celosvětová ekonomika na kurzy cen. Základní informace, které jsou v metodě použity, jsou kurzotvorné makroekonomické faktory (např. HDP, velikost inflace, úrokové sazby, změny státního rozpočtu atd.), které mají vliv na pohyb ceny aktiva. Dále analýza hodnotí vliv neočekávaných globálních ekonomicko-politických událostí a dokonce i přírodních katastrof na trhy.
 • Odvětvová analýza - se zabývá vlivem tržních cyklů na jednotlivá hospodářská odvětví. Využívá se hlavně při obchodování s akciemi, je však dobře využitelná i při obchodování s komoditami. Právě specifické faktory různých odvětví stojí za kolísavostí či stabilitou firem a jejich akcií v jednotlivých fázích hospodářského cyklu. Odvětví se dělí na cyklická (kopírují průběh hospodářského cyklu, ve fázi expanze trhu dosahují nejvyššího růstu), anticyklická (ve fázi recese dosahují nejvyššího růstu) a neutrální. Odlišný vývoj cen akcií z různých odvětví ve vztahu k hospodářskému cyklu se podílí na utváření vnitřní hodnoty akcie a dá se využít k maximalizaci investorova výnosu.
 • Finanční analýza firem - metoda, která se využívá ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Jako základní informace slouží výsledky hospodaření, uvedené v účetních výkazech podniku. Z výsledků hospodaření se stanovují tzv. poměrové ukazatele, pomocí nichž lze porovnávat různé firmy navzájem. Pomocí finanční analýzy firmy se dá stanovit vnitřní hodnota konkrétní akcie. Tuto analýzu využívají nejen samotní manažeři např. ke zlepšení řízení podniku, ale i auditoři, zaměstnanci, investoři a burzovní makléři.

Technická analýza

Technická analýza je založena na předpovídání budoucího pohybu ceny. Hlavní informace jsou historická data o pohybu ceny, často ve formě grafů. Technická analýza se snaží v grafem odhalit možné trendy a za použití rozličných indikátorů a obrazců se snaží předpovědět budoucí vývoj ceny a správné načasování obchodu. Technická analýza je aplikovatelná na akcie, indexy, komodity, futures a další obchodovatelné instrumenty. Je založena na několika předpokladech:

 • historie se opakuje, trhy se proto pohybují podle poměrně předvídatelných vzorců, které se dají zobecnit a popsat pomocí trendů, indikátorů a technických formací
 • investoři neustále opakují chování předchozích investorů (např. „pokud cena akcie vzroste nad 10 USD, koupím ji“)
 • ceny se pohybují v trendech - mohou se pohybovat v jednom ze 3 trendů: rostoucí, klesající nebo do strany
 • všechna dostupná data jsou v aktuální ceně aktiva již zohledněna (fundamentální informace, názory a očekávání tvůrců trhu atd.)

Psychologická analýza

Psychologická analýza není uznávaná jako metoda oceňování aktiv, přesto stojí za zmínku. Je založena na předpokladu, že investování je do značné míry ovlivněno chováním investorů. Odchylky ceny od vnitřní hodnoty aktiva jsou zapříčiněny emocemi, např. strachem, nebo iracionálním jednáním investorů např. na základě očekávání určitého pohybu ceny, a toho lze využít k dosažení větších výnosů.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo