ATM

At the money zkráceně ATM je jeden ze tří typů pozic, ve kterých se může nacházet realizační cena (strike price) u opčních obchodů. Zjednodušeně můžeme říci, že realizační cena se pohybuje na přibližně stejné nebo totožné hodnotě jako tržní cena podkladového aktiva v momentě sjednávání opce. Dalšími dvěma pozicemi, ve kterých se může realizační cena opce nacházet, jsou Out-of-the-money (OTM) a In-the-money (ITM). 

Realizační cena opce a její pozice

Pozice realizační ceny hraje při sjednávání opce důležitou roli. Při nákupu ať už call nebo put opce se nejen podle této pozice stanovuje výše odměny pro prodejce, nebo – li tzv. opční prémie. Ta se skládá ze dvou složek a to z vnitřní hodnoty opce a časové hodnoty opce. Vnitřní hodnotou se rozumí zisk, který bychom ihned po sjednání opce získali. U opcí typu At-the-money a Out-of-the-money je vnitřní hodnota rovna nule. U opce In-the-money je vnitřní hodnota závislá na vzdálenosti tržní ceny od ceny realizační.

Časová hodnota je pak částí opční prémie, která je odměnou za uplatnění opce až do doby expirace. Tato hodnota s plynoucím časem klesá, až do doby expirace, kdy se rovná nule. Pokles hodnoty není lineární, platí pravidlo, že s blížící se dobou expirace hodnota klesá mnohem rychlejším tempem. Je to způsobeno faktem, že s blížící se dobou expirace je mnohem snadnější odhadnout rozmezí tržní ceny v době expirace, a tím se lépe rozhodnout jestli danou opci uplatnit či nikoliv. Jednou ze složek časové hodnoty opce je výše volatility. Pokud panuje na trhu vysoká volatilita, existuje pro majitele opce (kupujícího) větší pravděpodobnost dosažení zisku. Naopak pro prodejce je tato vyšší pravděpodobnost rizikem, a z toho důvodu požaduje vyšší odměnu za sjednání opce.

Z těchto poznatků nám tedy vyplývá, že při pořizování opce v pozici In-the-money zaplatíme prodávajícímu největší opční prémii, protože se skládá jak z vnitřní hodnoty tak hodnoty časové. V zde popisované pozici At-the-money platíme jen za časovou hodnotu, jelikož vnitřní hodnota opce se rovná nule. Ve třetím případě tedy v pozici Out-of-money platíme opční prémii nejnižší, protože vnitřní hodnota se rovná nule a opět platíme pouze časovou hodnotu opce. Nicméně u opcí Out-of-the-money je největší šance, že expirují bezcenné. Podkladové aktivum totiž musí vzrůst nebo klesnout o mnohem větší hodnotu oproti pozicím ITM a ATM.

Uveďme si na závěr příklad všech tří pozic. Cena akcie XY se nachází na hodnotě 91,80. Realizační ceny opcí můžeme vidět v tabulce:

Políčka zabarvené zeleně se nacházejí v pozici At-the-money, jak můžeme vidět strike price je u call a put opce stejná. Políčka zabarvená modře označují realizační ceny, které se nacházejí v pozici In-the-money. Jak lze vyčíst z tabulky, tak pro call opce jsou to všechny realizační ceny od 91 a nižší, u put opcí od 93 a vyšší. V červených políčkách se pak nacházejí realizační ceny v pozici Out-of-the-money, kde pro call opce to jsou hodnoty 93 a vyšší, pro put opce 91 a nižší.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo