ATM forward strike

ATM forward strike je termín používaný pro označení realizační ceny opce typu ATM Forward. Toto je speciální typ finanční opce v pozici at-the-money (ATM). Pozice at-the-money znamená, že je realizační cena opce shodná s cenou podkladového aktiva opce. Pokud je opce ATM Forward, neboli ATMF, její realizační cena je shodná s forwardovou cenou podkladového aktiva, tedy cenou, která se očekává v budoucnu a je předmětem forwardových kontraktů. Pokud je realizační cena opce shodná s aktuální cenou podkladového aktiva (tzv. spotovou cenou), říkáme této opci ATM Spot, případně pouze ATM.

Pozice ATM

Pozice at-the-money (ATM) je jednou ze tří pozic, ve kterých se může nacházet realizační cena opce. Dalšími dvěma pozicemi jsou in-the-money (ITM) a out-of-the-money (OTM).
Tyto tři pozice vyjadřují vztah mezi realizační cenou opce a cenou podkladového aktiva, anglicky je potom tento vztah označován jako “moneyness”.
 • OTM - realizační cena opce je vyšší, než aktuální cena podkladového aktiva (investor je v nerealizované ztrátě)
 • ATM - realizační cena opce je shodná s aktuální cenou podkladového aktiva
 • ITM - realizační cena opce je nižší, než aktuální cena podkladového aktiva (investor je v nerealizovaném zisku)

Opce ATM Forward a její realizační cena

Doposud jsme vysvětlovali vztah realizační ceny opce (strike price) a aktuální ceny podkladového aktiva. Aby však mohla být opce označena za ATM Forward, musí být její realizační cena shodná s forwardovou cenou podkladového aktiva. Důležité je také používat forwardové ceny ve stejné době, jako je expirace opce. Pokud tedy opce expiruje za tři měsíce, je třeba počítat s tříměsíční forwardovou cenou.

Forwardová cena podkladového aktiva (akcie, měna) je cena dohodnutá ve forwardové smlouvě. Do forwardové ceny se promítá celá řada proměnných a k jejímu výpočtu se využívá následující formule:

F0 odpovídá forwardové ceně (resp. realizační ceně opce ATM Forward),

S0 je aktuální cena aktiva (spotová cena),

r vyjadřuje bezrizikovou úrokovou míru,

T je čas, který zbývá do vypršení kontraktu.

Tento vztah tedy logicky vyjadřuje také realizační cenu opce v pozici ATM Forward.

Zatímco opce ATM se využívají klasicky spíše na trzích s akciemi, případně dluhopisy (tzv. Equity market), ATM Forward je využívanější na trzích s úrokovými mírami.

Příklad opce ATM Forward a její realizační ceny

Mějme akcie společnosti, které se aktuálně obchodují za $49.17. Bezriziková úroková míra je 5 % a opce expiruje za 4 měsíce. Podle výše uvedené formule mají tyto akcie forwardovou cenu $50.00. Realizační cena opce ATM by v tomto případě odpovídala ceně $49.17, opce ATM Forward však odpovídá forwardové ceně a proto bude její realizační cena $50.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo