Baissista

Baissista je slangový výraz pro investora, který zastává pesimistický postoj ohledně budoucího vývoje ceny určitého aktiva, nejčastěji cenných papírů (akcií). Zaujímá tak pozice, které jsou ziskové při poklesu ceny - využívá tzv. prodeje nakrátko, neboli short selling. V angličtině se investor nejčastěji setká s výrazem „bear“ – medvěd. Opakem je haussista, v angličtině potom „bull“ – býk. Dohromady se tyto pojmy považují za symboly finančního světa a označují stávající tržní sentiment.

Pokud je na trhů více baissistů (medvědů) než haussistů (býků), trh se stává medvědím (bearish market). Vyjádřeno čísly, obecně se za medvědí trh považuje pokles daných cen o více než 20 % za jeden až dva měsíce. Vycházíme-li z minulosti, průměrná doba trvání takového trhu je asi 400 dnů, tedy více než rok. Ceny se v průběhu takového trhu průměrně propadly o 31 %.

Medvědí trhy jsou často spojeny s horším stavem ekonomiky či přímo recesí. Snad nejznámějším medvědím trhem je ten z třicátých let dvacátého století, kdy v průběhu tří let došlo k poklesu tržní kapitalizace firem indexu Dow Jones Industrial Average o 89 %. Další silný medvědí trh nastal během roku 1987. Během tohoto medvědího trhu došlo také k nejsilnějšímu ročnímu propadu indexu DJIA, a to o 22 %.

Vznik

Symboly medvěda a býka se pravděpodobně začali používat v 17. století v Anglii. Tehdy se používaly ještě nástěnky, kde investoři dávali své nabídky ve formě lístku – „bulletin“. Pokud byla nástěnka plná bulletinů, jednalo se o býčí trh. Pokud byla nástěnka prázdná (v angličtině „bare“), trh byl medvědí.

Medvědí trh a korekce

Pro investora je velmi důležité rozlišit mezi korekci a medvědím trendem. Rozdíl je totiž v tom, že korekce je oproti medvědímu trhu vhodným okamžikem pro vstup do dlouhé pozice. Na trhu s převahou baissistů se okamžik vstupu do dlouhé pozice (tj. otočení trendu) dá odhadnout jen stěží.

Příklady medvědí investice

Řekněme, že investor je pesimistický ohledně vývoje ceny akcie X. Jaké metody investice se mu nabízejí?

 • Vstoupit do krátké pozice. V angličtině se používá slova „short“. Investor si akcie X půjčí od brokera za poplatek a následně je prodá. Při uzavírání pozice je koupí zpět a vrátí brokerovi. Ziskem je rozdíl v ceně mínus poplatky a jiné náklady (například vyplacení dividend). Tento obchod však nemusí být uskutečnitelný u všech akcií, ne všechny akcie jsou totiž “shortovatelné”.
 • Nákup instrumentu s negativní korelací. Baissista tedy bude investovat do aktiva, kterému se daří, když cena akcie X klesá. Zde však platí, že se investor opírá o historický vývoj, který nemusí nutně pokračovat nadále. Navíc korelace není dokonalá, a tak se změna ceny akcie X nemůže stoprocentně promítnout do vybraného instrumentu. Příkladem může být index implikované volatility S&P 500 VIX a index S&P 500.
 • Využití opcí. Tyto opce nabízejí baissistovi daleko více možností. Může volit různé strategie v závislosti na velikosti očekávaného propadu ceny, míře podstupovaného rizika apod. Navíc se vyhýbá držení podkladového aktiva. Lze použít základní strategie jako kupování put opcí a prodávání call opcí. Kombinací základních strategií pak lze docílit kýžené strategie například bear spread aj. Opce ale opět nemusí být použitelné u všech akcií.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo