Burza

Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji a prostřednictvím níž lze nakupovat a prodávat finanční instrumenty jako například cenné papíry, futures, opce, komodity, investiční certifikáty, měnové páry apod. Má podobu oboustranné aukce, kde o konečné ceně daného instrumentu rozhoduje stav nabídky a poptávky. Burza spojuje dohromady na jedné straně emitenty, kteří chtějí získat dodatečný kapitál a na straně druhé investory, kteří chtějí zhodnotit své volné finanční prostředky. Burza však také zprostředkovává následné obchodování s instrumenty (po emisi), kdy již instrumenty mění pouze majitele a na obou stranách obchodu tedy vystupují investoři.

Funkce burz

Cílem burz je zprostředkování setkání a následného obchodu dvou stran (emitentů a investorů), za účelem jejich vzájemného obohacení. Emitent tímto způsobem získá dodatečné zdroje pro své podnikání, zatímco investor dostává možnost zhodnotit své volné finanční prostředky. Je snaha veškeré burzovní transakce co nejvíce standardizovat, což vede k eliminaci nutnosti vyjednávání a s ním spojených nejistot, průtahů a nákladů. Také to zvyšuje likviditu a transparentnost burzovních obchodů.

Burzy plní také makroekonomické funkce. V moderních postindustriálních ekonomikách je totiž burza jednoduchý a efektivní nástroj k přeměně relativně malých úspor střední třídy na velké investice do rozvoje a růstu. Bez burzy by se tyto roztříštěné zdroje jen těžko dokázaly alokovat tak efektivně.

Jelikož jsou ceny na burze ovlivněny víceméně pouze tržními silami, jejich pohyb je dobrým ukazatelem výkonu celé ekonomiky. Index národní burzy se tak může stát jakýmsi ukazatelem vývoje národní ekonomiky.

Druhy burz

Ne všechny burzy jsou stejné, proto je můžeme dělit podle několika parametrů. Nejčastěji se setkáváme s takzvaným dělením podle prodávaného aktiva:

 • Peněžní burzy - mezi ně patří především burzy cenných papírů, devizové burzy a burzy finančních derivátů.
 • Komoditní burzy - jinak také zbožové burzy, kde se obchodují primární suroviny a kontrakty, které jsou na ně navázané.
 • Burzy měnových párů - dnes se tyto burzy slučují pod peněžní burzy.

Mezi další, často používaný typ dělení burz také patří dělení podle druhu obchodů, jež na burze probíhají:

 • Klasické burzy - obchodují se standardizované cenné papíry, zejména akcie a dluhopisy.
 • Derivátové burzy - zde se obchodují různé deriváty, zejména pak futures s různými podkladovými aktivy (komodity, energie, měny, akcie, atd). Tyto burzy původně začaly jako čistě komoditní burzy, později však pokračovaly jako burzy s futures kontrakty na komodity. S rozvojem futures derivátů se na těchto burzách začaly obchodovat futures téměř na jakékoliv obchodovatelné podkladové aktivum. Tedy nejen na komodity ale i na úrokové sazby, akcie, dluhopisy aj. 

Burzy v Česku

V České republice existují dvě burzy cenných papírů. Největším českým organizátorem trhu s cennými papíry je Burza cenných papírů Praha (BCPP/PSE) s průměrným denním objemem obchodů okolo 850 miliónů Kč. Burzou pro malé a střední investory je RM-SYSTÉM s průměrným denním objemem obchodů okolo 30 miliónů Kč. Tyto burzy jsou regulovány zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Na fungování burz dohlíží Česká národní banka, která pro ně spolu s ministerstvem financí vytváří právní prostředí.

Burzy ve světě

Největší světovou burzou je podle tržní hodnoty kótovaných cenných papírů americká New York Stock Exchange (NYSE) následovaná japonskou Tokyo Stock Exchange (TSE). Největší evropskou samostatnou burzou je již od svého vzniku v roce 1801 britská London Stock Exchange (LSE). Ve středoevropském regionu je jedničkou německá Frankfurt Stock Exchange (FWB).  

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo