Burzovně obchodované produkty

Burzovně obchodované produkty jsou takové finanční instrumenty, které lze obchodovat prostřednictvím burzovní instituce. Ta slouží jako garant obchodů a přebírá na sebe některá významná rizika, například kreditní riziko. Prostřednictvím burzy dochází také k vypořádání obchodů. Z mnoha důvodů se na burze obchoduje pouze s vysoce standardizovanými instrumenty. Jedná se například o akcie, dluhopisy, futures, opce a ETF. Alternativou k burze je obchodování na tzv. OTC trhu.

Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji a prostřednictvím níž lze nakupovat a prodávat finanční instrumenty. Má podobu oboustranné aukce, kde o konečné ceně daného instrumentu rozhoduje nabídka a poptávka. Burza spojuje dohromady na jedné straně emitenty, kteří chtějí získat dodatečný kapitál a na straně druhé investory, kteří chtějí zhodnotit své volné finanční prostředky. Burza však také zprostředkovává následné obchodování s instrumenty (po emisi), kdy již instrumenty mění pouze majitele a na obou stranách obchodu tedy vystupují investoři. Jedná se o tzv. sekundární trh.

Přístup na burzu mají pouze členové burzy, kteří mohou jednat za své klienty. V Česku má burza 25 členů, kteří jsou zároveň tzv. tvůrci trhu. Pokud chce individuální investor obchodovat na burze, musí využít služeb některého z členů burzy.

Obchodovat finanční instrumenty skrze burzu má řadu výhod. Burza nabízí především vyšší likviditu obchodovaných aktiv, právě například díky existenci tvůrců trhu. Burzovně obchodované instrumenty jsou standardizovány a pro běžného investora tedy mnohem čitelnější než OTC produkty. Tímto také burza zajišťuje vyšší transparentnost transakcí. Celkově tedy burza usnadňuje převoditelnost a obchodovatelnost finančních instrumentů.

Akcie

Akcie se v drtivé většině obchodují právě skrze burzu. Jedná se o majetkový cenný papír, který přináší svému vlastníkovi několik práv:

 • právo podílet se na rozhodování ve společnosti - učastí na valné hromadě
 • právo podílet se na zisku společnosti - učastí na dividendách, pokud jsou vypláceny
 • právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti - v případě jejího zániku

Obchodování s akciemi je velmi jednoduché, stačí mít založen účet u některého člena burzy či brokera.

Dluhopisy

Dluhopis či bond je dluhový cenný papír, který stvrzuje existující dluh. Z dluhopisu mohou plynout pravidelné platby - kupony, či může být tzv. diskontovaný. Diskontovaný dluhopis se prodává za menší cenu, než je jeho nominální cena, splatná při splatnosti dluhopisu. Rozdíl mezi těmito dvěma cenami představuje zisk investora. Existují však i další druhy dluhopisů než pouze kupónový a diskontovaný.

Burzovní obchodování s dluhopisy je stejně jednoduché a také probíhá podobně jak v případě akcií.

Deriváty

Burzovně obchodovaných derivátů existuje větší množství, nejznámější jsou však futures a opce.

Futures je smlouva dvou stran o předání podkladového aktiva v budoucnu. Předem je však domluvena cena aktiva, jeho množství i datum, kdy k předání dojde. Futures je standardizovanou formou jiného derivátu - forwardu, který je obchodován na OTC trhu. Jednoduchý futures může mít například podobu: K 1. prosinci 2014 dojde ze strany majitele futures ke koupi 1000 barelů ropy Brent za cenu $102/barel. Pomocí futures se obchodují především komodity a měny.

Opce jsou derivát, který garantuje svému majiteli právo, nikoliv však povinnost k předem stanovenému datu koupit/prodat určité množství podkladového aktiva za předem dohodnutou cenu. Tato cena se nazývá tzv. realizační cena opce (strike price). Jelikož je prodávající opce znevýhodněn, obdrží tzv. opční prémii. Pomocí opcí se obchodují akcie, komodity, měny a další.

ETF

ETF je zkratka pro Exchange-Traded Fund, čili burzovně obchodovaný fond. Zjednodušeně se jedná o jakýsi certifikát, který zakládá vlastnické právo na majetku fondu. Tento certifikát se poté chová podobně jako akcie, je snadno obchodovatelný na burze a mohou z něj plynout dividendy. Podkladovými aktivy ETF mohou být koše akcií, celé indexy, komodity, měny aj. Hlavní výhodou ETF je právě jejich snadná obchodovatelnost.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo