Carry trades

Carry trades je oblíbená investiční strategie, která využívá rozdílu úrokové míry. Základní princip carry trades je půjčit si aktivum, které nese malý výnos a investovat do aktiva, které nese větší výnos. Toto se často děje buď s úrokovými měrami nebo cizími měnami. Odtud tedy pochází dva základní typy carry trades - úrokové a měnové. Carry trades jsou velmi oblíbené vzhledem k vysokému výnosu (obvzlášť pokud se využije obchodování na páku), jsou však také velmi rizikové, především kvůli vysoké citlivosti na směnný kurz.

Pojem carry obecně označuje výnos, z držby nějakého aktiva (pokud je pozitivní), nebo náklady spojené s držbou aktiva (pokud je negativní). Náklady spojené s držbou aktiva se také nazývají cost of carry. Například držení fyzické komodity má většinou negativní carry, jelikož je spojeno s náklady na úschovu, případně komodita podléhá depreciaci. Mohou však být i pozitivní, pokud jsou na trhu ochotní investoři z jakéhokoliv důvodu zaplatit prémii za dodávku v budoucnu.

Obecný princip carry trades je tedy vypůjčit si aktivum s nízkým carry a investovat do aktiva s vysokým carry. Je třeba si však uvědomit, že carry trades nejsou to samé co arbitráže. Čisté arbitráže nesou zisk za jakýchkoliv podmínek, carry trades pouze za předpokladu, že se podmínky nezmění v neprospěch carry trade.

Úrokové carry trades

Úrokové carry trades jsou vlastně hlavním zdrojem obživy komerčních bank. Principem je půjčit si levné peníze (například z tzv. overnight půjček, tj. půjček vedených přes noc) a dále je rozpůjčovat za vysoký úrok. Peníze, které si banka vypůjčí, jsou často krátkodobého charakteru, přičemž ty, které půjčuje dále, mají formu dlouhodobých půjček. Tento princip může fungovat pouze za předpokladu rostoucích výnosových křivek, tedy pokud dlouhodobé půjčky nesou větší úrok než krátkodobé. Zde je hlavní riziko, pokud dojde k inverzi výnosové křivky, či růstu krátkodobých úrokových měr - banka se dostává do likviditních problémů, protože má rozpůjčováno na dlouhou dobu a nestačí splácet krátkodobé (a nyní dražší) úvěry.

Výnos pro banku představuje spread na dvou úrokových měrách, který se dá vyjádřit tzv. rozdílem úrokové míry - IRD.

Měnové carry trades

Princip měnových carry trades je velice podobný těm úrokovým, avšak s tím rozdílem, že jsou aktiva vedená v různých měnách. Investor si tedy vypůjčí měnu, která nabízí aktiva s nízkým úrokem a investuje do měny, která poskytuje aktiva přinášející vysoký výnos.

Investor si vypůjčí například $1000 z americké banky, které následně smění za české koruny. Za obdrženou sumu nakoupí české dluhopisy se splatností dva roky. Předpokládejme, že české dluhopisy jsou úročeny 7 % a americké dluhopisy se stejnou splatností jsou úročeny pouze 3 %.

Investorův výnos je tedy opět vyjádřen tzv. rozdílem úrokové míry - IRD. V našem příkladu představuje 4 %. Tento výnos se může výrazně zatraktivnit, pokud se využije pákovaných carry trades. Při použití běžné finanční páky 10:1 se výnos zvýší na 40 %.

Hlavním rizikem měnových carry trades je jejich závislost na směnném kurzu obchodovaných měn. Největším rizikem je posílení (apreciace) měny, ve které má investor vypůjčené prostředky. V našem příkladu by to tedy bylo posílení amerického dolaru vůči koruně. Při využití finanční páky se toto riziko výrazně zvyšuje.

Velmi využívané carry trades byly na japonském jenu. Bylo tomu kvůli japonské centrální bance, která držela od 90. let velmi nízké úrokové sazby a proto bylo výhodné půjčovat si japonský jen a investovat do aktiv v jiných měnách. Těmi byli například americké subprime hypotéky či financování rozvíjejících se trhů BRIC. Tyto aktivity zkolabovaly v roce 2008 především právě kvůli průdké apreciaci japonského jenu.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo