Celý obrat

Celý obrat (andlicky round turn, RT) je typ poplatku, který si brokerská společnost (broker) účtuje za kompletně provedený, uzavřený obchod. Zahrnuje tedy jak poplatek za otevření pozice, tak také poplatek za uzavření pozice a tedy dokončení obchodu. Někteří brokeři si účtují tyto poplatky zvlášť, poté se jedná o takzvaný poloviční obrat. Obchodník zaplatí polovinu poplatku při vstupu do pozice a druhou polovinu za uzavření pozice. Pojem celý a poloviční obrat se používá především u obchodování s futures kontrakty.

Broker je zprostředkovatel, který má oprávnění pro nákup a prodej jednotlivých instrumentů na trhu a na základě pokynů investorů uskutečňuje obchody na cizí účet. Za tuto službu si samozřejmě účtuje poplatek.

Poplatky u brokera: paušální a transakční

V zásadě existují dva typy provizí, se kterými se může investor u brokera setkat. Buď je možné sjednat si paušální formu odměn, která nezávisí na objemu transakcí, nebo tzv. transakční poplatek, kdy je broker odměněn za každou transakci malou procentuální částkou. Další varianta může být kombinace těchto dvou forem, kdy se k relativně nižší paušální částce připočítává ještě malý transakční poplatek.

Celý obrat

Broker si za provedení obchodu může účtovat transakční poplatek za celý obrat, tzn. jednu provizi za celý obchod (jeden poplatek za otevření a uzavření pozice). Takto se běžně účtuje poplatek při obchodování s futures kontrakty. Běžně si broker účtuje transakční poplatek za celý obrat (RT) v rozmezí RT 30-80 USD za jeden kontrakt. Se zavedením elektronického způsobu zadávání pokynů poplatky výrazně klesly, při on-line obchodování se platí přibližně kolem RT 5 USD. Pro srovnání ještě v r.1990 činil brokerský poplatek kolem RT 150 USD za jeden kontrakt.

Poloviční obrat

Další způsob účtování poplatků je, že si broker účtuje poplatek za každou transakci zvlášť. Zvlášť za nákupní pokyn a zvlášť za prodejní pokyn, tedy za poloviční obrat. Tento typ poplatků je běžný kromě futures kontraktů např. při obchodování s akciemi a akciovými deriváty. Transakční poplatky brokerských společností v České republice se pohybují nejčastěji v rozmezí 0,1-0,4% z celkové investované částky, tedy např. 0,1% při vstupu do pozice a 0,1% při výstupu z pozice. Výše transakčních poplatků se může významně lišit podle brokerské společnosti. S rostoucí výší investované částky se transakční poplatky většinou snižují.

Poplatky za další různé druhy brokerských služeb

Někteří brokeři nabízejí tzv. full servis (FS), v rámci něhož poskytují různé nadstandartní služby, aktivně spravují klientovi celé portfolio, poskytují různé odborné konsultace a podobně. Poplatky u takových služeb jsou mnohonásobně vyšší než pouhé transakční poplatky. Můžete si dokonce nechat aktivně řídit celé portfolio. U správy celého portfolia se brokerovi kromě transakčních poplatků za obchod platí podíl v řádu několika procent z celkového zisku, který investice přinese. Nejběžnější způsob obchodování je ovšem on-line servis, při kterém investor s brokerem nepřichází vůbec do kontaktu a všechny nákupní a prodejní příkazy se zadávají elektronicky přes počítač, přes tzv. obchodní platformu. Stačí mít pouze připojení na internet. Za uskutečnění obchodu přes on-line servis se platí obecně nejmenší poplatky.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo