Cenová nabídka

Cenová nabídka je aktuální cena, za kterou se dá na trhu pořídit, popřípadě prodat nějaké aktivum. V každou chvíli existují na trhu vždy dvě ceny, které se od sebe navzájem liší. Nižší cena je taková, za kterou jsou ostatní účastníci trhu ochotní aktivum nakoupit. Tato cena se nazývá “bid” a vyjadřuje cenu poptávky. Vyšší cena je ta, za kterou jsou ostatní účastníci trhu aktivum ochotni prodat, je to tedy cena nabídky a nazývá se “ask”. Pokud se tyto dvě ceny vyrovnají, dojde k uzavření obchodu a vytvoří se třetí cena, kterou je aktuální kurz aktiva. Je to cena, za kterou proběhl poslední obchod a nemusí se tedy shodovat s ask nebo bid cenou, většinou tomu tak ale je.

Ask a bid cena

Investor, přicházející na trh může zadat brokerovi pokyn na nákup/prodej aktiva za konkrétní, jím specifikovanou cenu a čekat, zda se mu pokyn vypořádá. Druhou možností je okamžité obchodování za aktuální ceny na trhu. Jak již bylo řečeno v úvodu, na trhu se vždy vyskytují dvě, navzájem různé ceny:

 • bid cena - nejvyšší cena, za kterou jsou účastníci trhu ochotni aktivum odkoupit
 • ask cena - nejnižší cena, za kterou jsou účastníci trhu ochotni aktivum prodat

Pokud tedy investor vlastní nějaké aktivum a chce ho na trhu prodat za aktuální cenu, zajímá ho bid cena.

Pokud investor aktivum nevlastní, ale má o něj zájem, zajímá ho ask cena, protože za tu ho může ihned nakoupit.

Hloubka trhu

Jak na trh kontinuálně přicházejí prodejní a nákupní příkazy, dochází k jejich vzájemnému vypořádávání a  stanovování kurzu aktiva. Se změnou kurzu se mění i ask a bid ceny. K zobrazení aktuální tržní situace z hlediska ceny slouží tzv. hloubka trhu. Jedná se o přehledné zobrazení aktuálně platných pokynů na trhu (prodejních i nákupních), seřazených podle ceny a zobrazujících také velikost poptávaného/nabízeného množství aktiva. Hloubka trhu může vypadat kupříkladu takto:

Uprostřed je aktuální kurz akcie - 602,90 Kč. Nad tímto řádkem jsou seřazeny aktivní prodejní příkazy, představující nabídku a tedy ask cenu na úrovni 602,70 Kč. Pod kurzem akcie jsou seřazeny nákupní příkazy, představující poptávku a tedy bid cenu na úrovni 600,50 Kč. Toto je tedy případ, kdy se na trhu vyskytují tři různé ceny ve stejnou chvíli - ask, bid a aktuální kurz akcie.

Pokud tedy chce nově příchozí investor cenný papír nakoupit, sleduje ask cenu a aktuálně má k dispozici 2000 kusů za cenu 602,70. Pokud by chtěl nakoupit více kusů, už musí sáhnout po ceně 603 Kč.

Pokud by chtěl nově příchozí investor tyto akcie prodat, zajímá ho bid cena a aktuálně má k dispozici 2000 kusů za cenu 600,50 Kč. Pokud by chtěl prodat akcií více, dostane na další akcie cenu již jen 600 Kč atd.

Spread

Rozdíl mezi ask a bid cenou se nazývá spread. Spread je poměrně důležitý ukazatel likvidity trhu a vyjadřuje velikost transakčních nákladů. Ukazuje výši ztráty, kterou by investor utrpěl pokud by aktivum nakoupil a obratem prodal. Při investičních rozhodnutích je tedy třeba brát v úvahu výši spreadu, která může negativně ovlivnit zisky investora.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo