Contract for difference

Contract for difference, zkráceně CFD, je finanční instrument, jenž umožňuje dohodu mezi kupujícím a prodávajícím o tom, že prodávající vyrovná kupujícímu rozdíl mezi aktuální cenou podkladového aktiva a cenou na začátku kontraktu. Jestliže je tento rozdíl negativní, pak rozdíl platí kupující namísto prodávajícího. CFD se užívá pro obchody s futures kontrakty. Ty zahrnují celou škálu derivátů od kapitálových derivátů, přes indexové deriváty až po komoditní deriváty.

Pro obchodování CFD kontraktů není zapotřebí žádného tvůrce trhu, jelikož probíhají přímo mezi individuálními tradery a poskytovateli CFD. Stávají se tak neregulovaným a pro stát nepřehledným finančním instrumentem. To vedlo k rozhodnutí americké komise USSEC pro OTC finanční instrumenty o jejich zákazu ve Spojených státech amerických po finanční krizi 2008.

Průběh obchodu

Jelikož si každý poskytovatel CFD může nadefinovat své vlastní podmínky, neexistují žádné mezinárodně uznávané standardy pro obchodování CFD. Přesto má však každý CFD kontrakt společné základní charakteristiky. Kontrakt začíná při otevření obchodu s CFD poskytovatelem, čemuž se říká otevření "pozice" instrumentu. Zpravidla neexistuje expirační datum obchodu, takže se pozice uzavírá až při provedení druhého obráceného obchodu. V tu chvíli se vyplatí profit (nebo opačným směrem ztráta), jenž je roven rozdílu ceny obchodu při otevření a uzavření pozice. Často se můžeme setkat s různými poplatky CFD poskytovatele jako součást kontraktu nebo za otevření pozice. Ty se mohou nazývat různě; spread nákup-prodej, provize, noční poplatky či poplatky za správu účtu.

Přestože CFD kontrakty neexpirují, uzance je taková, že pozice otevřené přes noc jsou rollovány. To znamená, že jsou realizovány zisky a ztráty a zinkasují se poplatky. Takto uzavrěná pozice se pak automaticky otevírá další den ráno, a to pokračuje dokud ji klient sám neuzavře. Normou je, že tento proces probíhá ve 22:00 britského času.

CFD se obchodují s marží, jejíž minimální ekvivalent musí obchodník udržovat po celou dobu kontraktu. Typickou vlastností CFD obchodů je, že potenciální zisk, ztráta a marže se vypočítávájí průběžně v reálném čase a obchodníkovi jsou tyto informace k dispozici. Sníží-li se množství prostředků uložených u poskytovatele CFD pod minimální úroveň marže, od obchodníka je očekáváno jejich doplnění v co nejkratším možném čase. V opačném případě má poskytovatel právo pozici likvidovat.

Výhody

CFD kontrakt může být definován jako krátkodobé vlastnictví aktiva bez toho, aby ho majitel fyzicky vlastnil. To s sebou přináší celou řadu výhod a možností. Zaprvé odpadají transakční náklady předání aktiva. Tím se celý obchod značně zrychluje a obchodníkům to přináší možnost obchodovat i s relativně velkými či těžko přenositelnými aktivy jako jsou například komodity typu rýže, kakaové boby apod. Dále je tu možnost obchodování s využitím pákového efektu. To v praxi znamená, že pomocí malého množství peněz se "pákou" ovládá násobně větší ekvivalent. Společně s nízkou marží u CFD to přináší potenciál vysokých zisků s relativně malým investovaným množstvím peněz.

Nevýhody

Pakliže se však traderovi nedaří, pákový efekt skýtá nebezpečí vysoké ztráty. Obchodník s sebou nese i likvidační riziko. Povinnost tradera udržovat minimální marži po celou dobu obchodu znamená, že při rychlém pohybu trhu proti klientovi, má jen krátkou dobu na doplnění vkladu. Pokud to včas nestihne, poskytovatel zlikviduje jeho pozice a způsobí mu okamžité ztráty. Posledním významným rizikem pro obchodníka je i finanční nestabilita a insolvence poskytovatele. Ta se odvíjí od toho, že obchodník ve skutečnosti vlastní jen derivát vydaný CFD poskytovatelem, a tak i když se cena podkladového aktiva vyvíjí požadovaným směrem, obchodník může utrpět ztrátu kvůli neschopnosti poskytovatele dostát svým závazkům.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo