Doba vypršení platnosti

Datum vypršení platnosti opce (expirace) je jedním ze tří základních aspektů, nutných pro úspěšné sjednání opce se smluvní protistranou. Zjednodušeně lze říct, že je to den, na kterém se obě smluvní strany dohodli při uzavírání opčního kontraktu, a v tento den bude mít kupující poslední možnost využít své právo danou opci uplatnit. Opční kontrakty lze sjednávat na opčních burzách, kde jsou opce vysoce standardizované nebo na OTC trzích, kde vystupují zejména banky a sjednávají se zde nestandardizované opční kontrakty.

Při sjednávání opčních kontraktů na OTC trzích je možné si stanovit datum expirace téměř každý den v roce a to díky tomu, že jednotlivé parametry opce si stanovují smluvní strany sami. Naopak sjednávání opcí na opčních burzách podléhá standardizaci, a proto jsou expirační dny stanoveny na třetí pátek v měsíci. Díky tomu vykazuje burza dostatečnou likviditu.

Opční expirační cykly

V roce 1973 byla otevřena Chicagská burza pro obchodování opcí. Jelikož datum expirace je jeden z důležitých parametrů opčního obchodování, bylo nutné zavést určitá pravidla ohledně expirace. Burza se rozhodla pro rozdělení opcí do tří cyklů o čtyřech měsících. Názorně to ukazuje tabulka:

Tyto pravidla platila pro akciové opce. Každé akcii byl přiřazen jeden ze tří cyklů, ovšem přiřazení nemělo žádnou souvislost například s vyhlašováním firemních výsledků apod. Toto rozdělení přesto obchodníkům postačovalo. V roce 1984 však obchodníci hledali nové možnosti jak chránit své pozice i v kratším horizontu. Burza jim vyšla vstříc a přidala měsíc současný, následující a dva měsíce z daného cyklu, aby byl zachován počet celkových měsíců, takže čtyři. Na následujícím příkladu si ukážeme i následné posunutí data vypršení po expiraci .

Uvažujeme o expiraci v lednovém cyklu a nyní je leden. Pro sjednání opčního kontraktu máme k dispozici následující expirační měsíce Leden, Únor, Duben a Červenec. Jelikož dochází k expiraci každý třetí pátek v měsíci, dojde po lednové expiraci k posunutí a jsou k dispozici měsíce Únor, Březen, Duben a Červenec. Po následném vypršení únorové expirace dochází k dalšímu posunutí a to k následujícím měsícům Březen, Duben, Červenec a Říjen. Tímto postupem se jednotlivě určují následující expirační měsíce každého cyklu.

Existují i dlouhodobé opce tzv. LEAPS (Long Term Equity Anticipation Securities), které umožňují sjednávat opční kontrakty na delší dobu než jeden rok, maximálně však tři roky. K vypršení platnosti této opce dochází vždy v lednu.

Evropské a americké opce

Vzhledem k datu expirace rozlišujeme dva typy opcí. Opci evropského a amerického typu. Rozdíl mezi nimi je v uplatnění dané opce od jejího nákupu (prodeje) až po dobu vypršení platnosti (expirace). Evropskou opci můžeme během její platnosti pouze prodávat nebo kupovat, ovšem nemůžeme ji v tomto období uplatnit. Uplatnění nastává až v momentě expirace. Oproti tomu americkou opci můžeme prodávat, nakupovat a také kdykoliv v období platnosti uplatnit, nemusíme tedy čekat až do data expirace.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo