Derivát

Finanční derivát je instrument, jehož hodnota je odvozena od hodnoty nějakého podkladového aktiva. Mezi tyto aktiva můžeme zařadit akcie, komodity, měnové páry, dluhopisy a další. Pro derivátové obchody je typické, že doba sjednání nekoresponduje s dobou jejich plnění. Obchody jsou tedy termínované. Mezi nejznámější deriváty patří forwardy, futures, opce a swapy.

Obchodování s deriváty

Derivátové obchody lze sjednávat na burze nebo na OTC trzích. Rozdíl mezi nimi spočívá ve standardizaci. Deriváty obchodované na burzách jsou standardizované, takže při sjednávání obchodu je stanovena přesná velikost obchodu a jeho doba plnění. Tato skutečnost je dána kvůli větší likvidnosti obchodů s deriváty. Existují samostatné burzy, nebo jen části burz, které se zabývají obchody s deriváty. Mezi jednu z největších patří Chicagská derivátová burza. Na evropském kontinentě působí evropská burzovní aliance Eurex nebo LIFFE, která je od roku 2007 částí burzovní aliance Euronext.

Naopak na OTC trzích jsou derivátové obchody nestandardizované. Všechny podmínky obchodu jsou sjednávány smluvními stranami samostatně. Vypořádání obchodů může mít dvě podoby a to výměnu podkladového instrumentu za danou peněžní částku nebo vyrovnáním rozdílu mezi aktuální cenou podkladového instrumentu a realizační cenou derivátu (tzv. strike price).

Využití derivátů

Pro obchodování derivátů existují tři základní motivy: zajištění, spekulace a arbitráž. Hlavním důvodem proč deriváty vznikly, byla velká rozkolísanost trhů v 70. letech 20. století, a neexistoval žádný instrument, kterým by se dalo pojistit proti tomuto riziku. V dnešní době derivátové obchody využívají ve velkém hedgeové fondy, které si většinou zajišťují pozice v jiných instrumentech nebo spekulují o budoucích pohybech trhu.

Zajišťování (hedging) je denním chlebem například firem vyvážejících své zboží do zahraničí. Společnost vyveze svůj produkt do ciziny, ovšem odběratel jí zaplatí až následující měsíc. Vzhledem ke každodenním změnám měnového kurzu může za měsíc firma obdržet menší, ale i taky větší částku po směně za její domácí měnu. Tímto se vystavuje měnovému riziku. Proto je lepší využít derivátových obchodů v tomto případě forwardu a tak si i za měsíc zajistit směnu dané částky za dnešní měnový kurz.

Na finančních trzích se vždy najdou subjekty, které zde vystupují s motivem spekulace. Spekulativní obchody ještě podporuje fakt, že se deriváty vcelku běžně obchodují pomocí finanční páky (leverage). Díky tomu lze i s malým počátečním vkladem vytvořit velký zisk, ale na druhou stranu i velkou ztrátu.

Třetím motivem je časová arbitráž. Obchodník se snaží využít případných rozdílů na spotovém a termínovaném trhu a tím dosáhnout zisku. Díky celosvětové globalizaci je však časová arbitráž na vyspělých trzích již téměř nemožná. Metoda stanovení cen derivátu vychází z principu, který arbitráži zamezuje.

Podmíněnost a nepodmíněnost derivátů

Jednotlivé deriváty lze obecně rozdělit na dva typy a to na tzv. podmíněné a nepodmíněné. Nepodmíněné derivátové obchody dávají povinnost oběma smluvním stranám k vypořádání dohodnutého derivátového kontraktu. Mezi nepodmíněné deriváty patří forwardy, fututres a swapy. Derivát, který je podmíněný, se nazývá opce. Majitel opce (kupující) má v budoucnu právo, nikoliv však povinnost dohodnutý obchod v budoucnu vypořádat. Prodávající má vždy povinnost obchod vypořádat, pokud o to kupující požádá (uplatní opci). Jelikož je pozice prodávajícího značně znevýhodněna, dostává tzv. opční prémii.

 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo