Dluhopis

Dluhopis je cenný papír, který stvrzuje dluh. Je s ním tedy spojeno právo na splacení určité dlužné částky emitentem dluhopisu (dlužníkem) a popřípadě i další práva. Patří mezi cenné papíry s fixním příjmem (tzv. fixed income securities), protože se většinou nemění vyplácená částky (úroky). Dluhopis obsahuje několik základních parametrů – dobu splatnosti (maturity), dlužnou částku (principal), úroková míra, četnost plateb kupónů. Dalšími vlastnostmi je měna, ve které je dluhopis denominován, emitent, rating aj. Podle těchto vlastností poté můžeme dluhopisy dělit do různých skupin. Obchoduje-li se s dluhopisem veřejně na trhu, poté se setkáváme s dalšími důležitými rysy. Jedná se o cenu dluhopisu, výnos dluhopisu, výnos do splatnosti (yield to maturity - YTM) a další.

Typy dluhopisů

Investor se může potkat s mnoha různými typy dluhopisů, zde uvádíme pouze několik nejvýznamnějších:

 • Kupónový dluhopis - tento dluhopis zaručuje fixní cash-flow, vyplácené pomocí pravidelných kupónů
 • Dluhopis bez kupónu (Zero-coupon bonds) - tento dluhopis nemá žádný kupón, a proto jsou emitovány za cenu, která je pod nominální hodnotou. Rozdíl mezi cenou a nominální hodnotou představuje výnos držitele.
 • Převoditelné dluhopisy (Convertible bonds) - vlastník dluhopisu (věřitel) má k dluhopisu opci na vyplacení jistiny v akciích emitenta
 • Akciové dluhopisy (Reverse convertible bonds) - dlužník (emitent) má opci na vyplacení věřitele například v akciích - jedná se o opačný případ převoditelného dluhopisu
 • Spekulativní dluhopisy (Junk bonds) - toto je samostatná skupina dluhopisů, jejichž investiční rating je velmi nízký (pod investiční úrovní) a tudíž spadá mezi velmi spekulativní nástroje. Vzhledem k vysokému riziku je s těmito dluhopisy spjat vysoký výnos

Základní charakteristiky dluhopisů

Základní charakteristikou dluhopisu je jeho kupón. Kupón je platba, kterou dlužník vyplácí v pravidelných periodách věřiteli. Většinou se jedná o fixní procento nominální hodnoty dluhopisu. Investor se může setkat také s plovoucí sazbou, která je navázána na jinou úrokovou míru, například LIBOR, popřípadě inflaci. Pojem kupón se používá z tradice. V minulosti totiž dluhopis obsahoval ústřižky – kupóny, se kterými věřitel chodil do banky pro úrok.

Pokud je dluhopis veřejně obchodovatelný, je známa jeho tržní cena. Tržní cena dluhopisu se vyjadřuje v procentech nominální hodnoty. Nominální hodnota dluhopisu se však většinou nerovná právě 100. Pokud je tedy například cena dluhopisu 75.25 a jeho nominální hodnota je $1000 , je jeho aktuální cena 752,50$.  V americe je zcela běžné udávat cenu dluhopisu místo v desetinách, tak v třiceti-dvoutinách. Například je-li současná cena 98.04, dluhopis se obchoduje za 98 a 4/32, respektive 98,125 % své nominální hodnoty. Tržní cena podléhá typickým faktorům, jako je například makroekonomické prostředí, pozice dlužníka, úrokové sazby centrální banky apod.

Výše uvedená cena v sobě může nebo nemusí obsahovat akruální úrok (tj. úrok, který už naběhl od vyplacení posledního kupónu). Poté rozlišujeme čistou cenu bez akruálního úroku a hrubou cenu, která tento úrok obsahuje. V angličtině se používá názvu clean nebo flat pro čistou cenu a dirty pro hrubou.

Pokud známe aktuální cenu dluhopisu a ročně vyplácený úrok (částku), můžeme si snadno spočítat výnos dluhopisu podle vzorce: výnos = roční úrok kupónu / čistá tržní cena dluhopisu.

Přesnější ukazatel je výnosu dluhopisu je však výnos do splatnosti (yield to maturiy - YTM). Poskytne investorovi procentuální výnos, který dosáhne do splatnosti dluhopisu v závislosti na okamžiku nákupu. Pokud tedy investor nakoupí dluhopis na sekundárním trhu od jiného investora, měl by věnovat tomuto ukazateli pozornost.

Kalkulace YTM je komplikovaná a neexistuje pro něj přesný algebraický vzorec. Jedná se totiž o diskontní faktor při diskontování budoucích cash-flow dluhopisu, kde je YTM různě umocněn. Pro výpočet lze použít různé tabulkové editory a metodu trial and error.

Dluhopisy vydané podle českého práva se řídí zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo