Doba platnosti příkazu

Doba platnosti příkazu je doba, po kterou je platný pokyn zadaný investorem brokerovi. Investoři přistupují na trh skrze své brokerské společnosti, kterým zadávají nákupní a prodejní pokyny - příkazy; ty potom brokeři dále zprostředkovávají na trhu a dochází k párování vyhovujících příkazů a vypořádávání obchodů. Každý příkaz má svoji platnost, tedy dobu, po kterou je na trhu aktivním a může být vypořádán. Existuje velké množství příkazů s různou dobou platnosti.

Příkaz si lze tedy představit jako informaci, kterou investor předává svému brokerovi za účelem nákupu či prodeje nějakého cenného papíru či jiného aktiva. Dnes se příkazy zadávají typicky online přes obchodní platformu brokera, popřípadě telefonicky. Existuje velké množství příkazů, které umožňují investorovi specifikovat jeho objednávku. Pomocí různých příkazů lze vytvořit podmínky na cenu a čas, kdy má být transakce uspokojena. Použití různých příkazů může ovlivnit investorovy zisky a ztráty a koneckonců také to, zda samotná transakce proběhne, či nikoliv.

Pokud budeme chtít rozdělit příkazy podle doby platnosti, tak v zásadě existují tři typy příkazů:

 • příkazy s předem danou dobou platnosti - jedná se o příkazy, kdy je při jejich zadávání přesně určena platnost příkazů - především denní příkaz a jiné příkazy s libovolnou dobou platnosti.
 • příkazy závislé na vůli investora - tyto příkazy jsou platné, dokud si to investor přeje a manuálně jejich platnost neukončí, jedná se především o příkaz good-til-canceled (GTC).
 • příkazy s okamžitým vypořádáním/zrušením - tato skupina příkazů je na trhu okamžitě vypořádána, pokud se příkaz vypořádat nepodaří, je okamžitě zrušen.

Příkazy s předem danou dobou platnosti

Za zcela základní příkaz lze považovat tzv. denní příkaz (day order, good for a day order), který je platný pouze v ten daný obchodní den, kdy byl vytvořen. Platnost takovéhoto příkazu je tedy pouze několik hodin a pokud nedojde k vypořádání příkazu (uspokojení celé objednávky), příkaz se automaticky zruší na konci obchodních hodin dané burzy. Složitější situace nastává při obchodování na forexu - decentralizovaném trhu měnových párů, kde se obchoduje kontinuálně nonstop kromě víkendu. Proto bylo stanoveno, že forexové denní příkazy expirují v 17:00 východního času (EST). Tato doba platí pro všechny měnové páry s výjimkou novozélandského dolaru.

Běžně lze však nastavit libovolnou dobu platnosti příkazu, ať už do konkrétního data (resp. hodiny), tak také na konkrétní počet dní (resp. hodin, popřípadě minut) dopředu.

Investor tak může 1. 4. 2013 zadat objednávku na nákup například 100 kusů akcií firmy ABC za cenu $10 a platnost příkazu nastavit do 16. 5. 2013. Pokud do této doby dojde k uspokojení například pouze 80 kusů akcií, příkaz se dne 16. 5. 2013 automaticky zruší a investor zůstane pouze s 80 kusy akcií firmy ABC.

Příkazy závislé na vůli investora

Dalším typem příkazu, který se často využívá je tzv. good-til-cancelled (GTC) příkaz, který lze volně přeložit jako platný do zrušení. Tento příkaz nemá časově omezenou platnost, ale je platný, dokud jej investor manuálně nezruší. V praxi se však jistá omezení zavádějí ze strany brokerů, jako například platnost max. 90 dní.

Příkazy s okamžitým vypořádáním/zrušením

Třetí skupinou příkazů jsou příkazy, které přicházejí okamžitě na trh a buď se ihned vypořádají nebo ihned zruší. Mezi takovéto příkazy patří především Market order (tržní příkaz), Immediate or cancelled a Fill or kill.

 • Market order (tržní příkaz) - tento příkaz se vypořádá okamžitě, za aktuální cenu na trhu. Investor tedy neví, jakou cenu přesně dostane, ale má jistotu v uspokojení objednávky.
 • Immediate or cancelled (IOC) - volně přeloženo jako vypořádej ihned nebo zruš, tento příkaz po zadání ihned vypořádá celý, popřípadě jen část obchodu. Pokud není možné vypořádat alespoň část obchodu, sám se zruší.
 • Fill or kill (FOK) - volně přeloženo jako uspokoj nebo zruš, tento příkaz buď ihned uspokojí celý požadovaný obchod, nebo se zruší. Není možné částečné vypořádání obchodu jako v případě IOC.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo