Downtick

Downtick je označení pro burzovní transakci, která proběhla za cenu nižší, než předchozí transakce. Jinými slovy tento pojem značí pokles ceny aktiva mezi dvěma transakcemi. Opakem downticku je tzv. “uptick”, který naopak značí nárůst ceny aktiva. Uptick tedy označuje burzovní transakci, která proběhla za cenu vyšší, než transakce předchozí. Tyto pojmy jsou nejčastěji používány při obchodování s akciemi, lze je ovšem slyšet i v souvislosti s dalšími cennými papíry a komoditními obchody.

Downtick a uptick - příklad

Mějme akcie fiktivní firmy ABC, které se nyní prodávají na burze za cenu $10. Aby nastal downtick, musí další transakce proběhnout za cenu nižší než $10. Naopak, aby nastal uptick, musí další transakce proběhnout za cenu vyšší než $10.

Tick

Oba pojmy jsou odvozeny od slova “tick”, které se v investorské praxi běžně používá a značí minimální změnu ceny, kterou může aktivum vykázat. Rozlišujeme velikost ticku (minimální pohyb ceny aktiva) a hodnotu ticku (změnu hodnoty držené pozice, kterou vyvolá jeden tick). U akcií může mít jeden tick velikost například 0,01 - to potom značí minimální pohyb ceny akcie o 1 cent (hodnota ticku). O menší jednotku se již cena akcie změnit nemůže. U akcií je často velikost a hodnota ticku totožná.

Při obchodování s futures je počítání velikosti a hodnoty ticku trochu složitější. E-mini futures kontrakt na index S&P 500 má například velikost ticku 0,25 - ta však odpovídá hodnotě $12,50. Pokud se tedy změní cena futures kontraktu o 0,25 (například z 1110,50 na 1110,75), znamená to změnu hodnoty portfolia o $12,50. Toto je dáno charakterem a strukturou futures derivátů.

Pojem tick se však používá také jako obecné označení změny ceny mezi dvěma transakcemi. Tick tedy vyjadřuje obecně změnu ceny aktiva, přičemž downtick a uptick jsou pojmy, které specifikují, zda se jedná o pokles, či nárůst ceny mezi dvěma transakcemi.

Využití downticku a upticku v praxi

Uptick rule - volně přeloženo jako “pravidlo upticku”. Jedná se o pravidlo, které zavedla americká Komise pro cenné papíry v roce 1938. Toto pravidlo povoluje “shortování” akcií (prodej na krátko) pouze pokud jsou v upticku. Tímto má být zabráněno shortování akcií, které již vykazují downtick (pokles ceny) aby se zamezilo dalšímu prodejnímu tlaku na tyto, již klesající, akcie. V roce 2007 se toto pravidlo zrušilo, nicméně vedou se jednání o jeho opětovném zavedení.

Tick index - tento index se vypočítá jako počet akcií v upticku - počet akcií v downticku a využívají ho intradenní obchodníci k odhadnutí aktuálního sentimentu na trhu. Jedná se o velmi krátkodobý indikátor, relevantní po dobu několika málo minut, přičemž jeho charakter je velmi spekulativní. Využívají ho především tradeři, jejichž pozice jsou ovlivňovány pohyby celého trhu.

Closing tick - volně přeloženo jako “zavírající tick”. Tento pojem označuje rozdíl mezi počtem akcií, které uzavřeli v upticku a počtem akcií, které uzavřely v downticku. Jedná se o podobný indikátor jako tick index, nicméně closing tick je sestavován jednou, na konci obchodních hodin a slouží k určení potenciální síly celého trhu. Nejsledovanějším closing tickem je ten na NYSE (New York Stock Exchange).

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo