Zisk na akcii

Zisk na akcii, často známý pod zkratkou EPS (z anglického Earning per share) je poměrový ukazatel, který slouží k hodnocení profitability akciové společnosti. Pro výpočet zisku na akcii jednoduše vydělíme čistý zisk společnosti počtem vydaných kmenových akcií. EPS slouží jako základní ukazatel, z něhož vycházejí mnohé další - například poměr P/E, výplatní dividendový poměr aj. Výhodou tohoto ukazatele je jeho snadná zjistitelnost - přímo z účetních výkazů společnosti, resp. z výroční zprávy.

Pokud má společnost emitované nějaké preferenční akcie, dividendy vyplácené na tyto akcie je poté potřeba od čistého zisku odečíst před počítáním samotného EPS. Je to z důvodu kalkulace zisku připadajícího na jednu kmenovou akcii.

Rovněž je mnohdy těžké určit správný počet emitovaných akcií. Jejich množství se totiž může a často také mění v průběhu účetního období. Jednou možností je použít počet akcií k poslednímu dni, přesnější je však spočítat časově vážený průměr počtu emitovaných kmenových akcií. Pokud vezmeme tyto faktory v potaz, získáme matematický vzorec pro výpočet zisku na akcii (EPS): 

Často se také počítá tzv. zředěný zisk na akcii, který na rozdíl od základního EPS kalkuluje také s vydanými konvertibilními dluhopisy, warranty a dalšími emitovanými akciovými instrumenty, které přičítá k emitovaným kmenovým akciím. Z tohoto důvodu bývá zředěný zisk na akcii vždy menší nebo roven základnímu EPS (v připadě, že společnost nemá vydány další akciové nástroje jsou tyto zisky stejné).

Využití EPS

Zisk na akcii bývá považován za nejjednodušší a zároveň nejdůležitjší proměnnou v kalkulaci ceny akcie. Jak již bylo řečeno je základní komponentou často využívaného poměru P/E. Tento poměr investorovi ukazuje, za jak dlouho se mu akcie zaplatí ze svých zisků - jinými slovy značí jakousi návratnost investice do akcie. Vydělením aktuální ceny akcie ziskem na akcii (EPS) získáme hodnotu, kterou již můžeme porovnávat s dalšími akciovými společnostmi i napříč různými odvětvími. Například hodnota P/E ve výši 10 investorovi signalizuje, že by akcie musela 10 let přinášet stejný EPS, aby se sama zaplatila.

Samotné EPS však nestačí k zhodnocení profitability společnosti. Je také důležité se dívat na kapitálovou stránku, která za tímto ziskem stojí. Dvě shodné společnosti, které obě vykazují EPS ve výši 25 Kč, nemusí být stejně profitabilní. Pokud jedna dosáhla tohoto zisku s polovičním kapitálem druhé společnosti, je za jinak shodných podmínek logicky výkonnější.

Problémy EPS

Největším problémem EPS je jeho samotná kalkulace vycházející z účetních hodnot, které jsou lehce manipulovatelné. Jedním z problémů je počet vydaných akcií, případně akciových derivátů, jak bylo popsáno výše.

Dalším problémem je podoba zisku, která je použita. Společnost může vyhlásit vyšší zisk na základě svých účetních principů, načež dojde ke snížení P/E a akcie vypadá pro investorskou veřejnost podhodnoceně. Ve výkazech připravovaných podle IFRS, či US-GAAP se však může objevit jiný EPS, například nižší a tím dojde ke zvýšení P/E a akcie vypadá naopak nadhodnoceně.

Investor by proto měl vždy zkoumat, z jakých dat je dané EPS počítáno.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo