ETF

ETF, neboli Exchange-traded fund je investiční nástroj kapitálového trhu. Svojí charakteristikou připomíná otevřený podílový fond, jeho obchodovatelnost se však více podobá obchodování s akciemi. Tyto fondy vytvářejí a spravují specializované finanční instituce, následně se s fondy  ETF obchoduje na burzách (odtud jejich název), což jim dodává velmi dobrou likviditu a dostupnost. Tyto fondy jsou velmi oblíbené u drobnějších investorů, jelikož umožňují investování poměrně malých částek do široké škály cenných papírů, či jiných aktiv.

Obchodování s ETF

Velká část ETF je tzv. indexově navázaná, to znamená, že skladba fondu co nejvěrněji kopíruje skladbu konkrétního indexu, na který je fond navázán. Toto ovšem poskytují i indexové podílové fondy, oproti nim však ETF nabízejí mnohem lepší likviditu a dostupnost. Účast ve fondu je reprezentována certifikátem (obdoba podílového listu), přičemž tyto certifikáty jsou dále obchodovány na burzách. To je rozdíl oproti zpětnému odkupu, který praktikují otevřené podílové fondy. Obchodování s ETF certifikáty je velmi podobné obchodování s akciemi. Lze využít běžné obchodní praktiky, jako je pákové obchodování (leverage), prodeje na krátko (short selling), či celou řadu známých obchodních příkazů, jako například stop-loss aj. Tyto možnosti dodávají obchodování ETF snadnost a flexibilitu obchodování s akciemi.

Dalším důležitým jevem, který provází obchodování s ETF​ je to, že tržní cena ETF je odvozována na základě nabídky a poptávky na burze. Toto způsobuje, že se prakticky vždy liší tržní cena fondu a čistá hodnota jeho aktiv (NAV). Tento vliv je však eliminován arbitrážemi, nicméně může běžně dosahovat rozdílu i 2 %. Při velkých turbulencích na trzích však tento rozdíl může narůstat a ETF se tak stávají rizikovější.

Správci ETF mají povinnost zajišťovat neustálou likviditu jejich certifikátům - vystupují v roli tzv. tvůrců trhu. Další likviditu certifikátům dodává i fakt, že se obchodují během celé obchodní seance a investoři se jich tak mohou zbavovat/nakupovat kdykoliv se jim zachce.

Druhy ETF

Jak již bylo řečeno, velká část ETF je tzv. indexová. Mimo to však existují i jiné moderní neindexové ETF, které se zaměřují na různé sektory (finančnictví, stavebnictví atd.) či regiony, popřípadě jsou složeny z jiných než akciových nástrojů. Toto opět umožňuje poměrně snadný přístup k různým druhům derivátů s obchodovatelností akcie a malým počátečním kapitálem. Mezi základní druhy ETF řadíme:

 • indexové ETF - co nejvěrněji kopírují složení konkrétního indexu
 • komoditní ETF - složeny z futures, popřípadě jiných kontraktů na komodity (nabízejí snažší manipulovatelnost oproti samotným derivátům)
 • měnové ETF - kopírují vývoj jedné, popřípadě celého koše měn
 • sektorové ETF - v podstatě stejné jako indexové s tím rozdílem, že se zaměřují na konkrétní sektor či region
 • pákové ETF - tyto fondy mají díky páce (leverage) mnohem větší citlivost na změny ceny. Nabízejí například třikrát rychlejší zhodnocování / znehodnocování

Další výhody ETF

Už jsme si popsali výhody ve formě dostupnosti a likviditě ETF, další velkou výhodou je jejich nákladovost. Oproti klasickým podílovým fondům u ETF odpadá vstupní a výstupní poplatek, jelikož investor platí obchodníkovi pouze provizi za zprostředkování obchodu. I zde existuje poplatek za správu fondu, je však několikanásobně nižší než u klasických podílových fondů. Pohybuje se řádově od 0,05 % (za pasivní správu fondu) až 0,5 % (za aktivně spravovaný fond), ve srovnání s podílovými fondy, kde se tyto poplatky pohybují v řádu 0,3 % - 1 %. Navíc ETF fondy vyplácí dividendy, popřípadě kupónové platby.

Nevýhodou ETF je rozhodně rozdíl mezi tržní cenou fondu a čistou hodnotou jeho aktiv, jak již bylo zmíněno výše, v období rozkolísaných trhů se tento rozdíl zvětšuje. Další nevýhodou je poměrně slabé pokrytí mimoamerických trhů, v porovnání s podílovými fondy.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo