EuroCOIN

EuroCOIN (někdy též €-coin) je indikátor měsíčního vývoje HDP v eurozóně, který každý měsíc sestavuje Centrum pro výzkum hospodářské politiky (CEPR - Center for Economic Policy Research). Tento indikátor predikuje růst HDP v eurozóně na měsíční bázi, přitom je očištěný o nepřesnosti měření, sezónní a krátkodobé výkyvy, kterým je samotné HDP vystaveno. Tento indikátor poskytuje data o přibližném vývoji HDP v eurozóně s velkým předstihem, jelikož data o HDP jsou většinou publikována čtvrtletně zatímco indikátor je sestavován měsíčně.

Výpočet indikátoru EuroCOIN

Výpočet EuroCOINu je založen na moderních ekonometrických a statistických modelech, přičemž využívá reálná data z ekonomiky, finančního sektoru a také průzkumů trhů, jako například podnikatelské a spotřebitelské chování. Indikátor EuroCOIN je tedy komplexní - zohledňuje data z průmyslové produkce, služeb i veřejného sektoru. Každou z těchto složek přitom indikátor váží podle její historické korelace s ekonomickým cyklem, přičemž dokáže odfiltrovat krátkodobé výkyvy (méně než 14 měsíců) a nepřesnosti měření.

Podstata sestavování EuroCOINu vychází z kombinace několika stovek proměnných, přičemž indikátor využívá data z různých zemí eurozóny a také různých sektorů ekonomické činnosti. Toto umožňuje odstranit krátkodobé regionální, či sektorové výkyvy. Data používaná pro výpočet indikátoru jsou očištěná o tzv. trendovou složku a využívá tedy tzv. statická data. Proto také měří relativní změnu HDP, nikoliv jeho celkovou výši, přičemž tuto změnu měří kvartálně, právě kvůli zveřejňování HDP, které probíhá na čtvrtletní bázi.

Rozdíly EuroCOINu oproti samotného HDP

Sledování samotného HDP může být často zavádějící. V určitých měsících může být růst HDP vysoký, nebo naopak nízký kvůli různým sezónním vlivům. Takovýto sezónní výkyv může mylně vést k myšlence na celkový útlum ekonomické aktivity v eurozóně. Navíc jsou hodnoty HDP vystaveny chybám měření a jsou často zpětně revidovány. V neposlední řadě může být HDP eurozóny ovlivňováno regionálními, či sektorovými výkyvy, přičemž tyto faktory hrají zanedbatelnou roli při sledování zdravotního stavu ekonomiky celé eurozóny.

Navíc je HDP měřeno a zveřejňováno na čtvrtletní bázi, což neposkytuje dostatečně rychlé informace o stavu ekonomiky v eurozóně. Naproti tomu je EuroCOIN sestavován měsíčně.

Hlavními výhodami EuroCOINu oproti HDP jsou tedy:

 • EuroCOIN je očištěn od sezónních vlivů na HDP
 • EuroCOIN neobsahuje regionální, popřípadě sektorové výkyvy
 • EuroCOIN je očištěn o chyby měření a časté revize, ke kterým u HDP dochází
 • EuroCOIN je zveřejňován na měsíční bázi, což umožňuje lépe predikovat vývoj HDP 

Jak indikátor interpretovat?

Pokud je sklon křivky indikátoru pozitivní, znamená to, že se zvyšuje temto růstu HDP, především tedy jeho cyklické složky. Naopak negativní sklon značí klesající temto růstu HDP.

Pokud v daném měsíci indikátor překročí samotný růst HDP a toto se opakuje delší dobu, můžeme usuzovat, že nízký růst HDP je pouze dočasný a v několika příštích měsících dojde k odbourání této skutečnosti, která nemá vliv na dlouhodobý směr ekonomického cyklu.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo