Fibonacciho technická studie

Fibonacciho technické studie jsou velmi populární a využívané indikátory technické analýzy, které pomáhají obchodníkům předpovědět budoucí pohyb ceny, jako např. odhadnout změnu trendu. Patří tedy mezi tzv. predikující indikátory. Jsou odvozeny od tzv. Fibonacciho číselné řady a nejčastěji mezi ně řadíme Fibonacciho retracement, oblouky, vějíře a časové řady.

Fibonacciho číselná řada byla objevena Leonardem Fibonaccim, italským matematikem, kolem roku 1170 a představuje řadu čísel, ve které vždy sečteme 2 po sobě jdoucí čísla, abychom dostali číslo následující, např.: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 atd.

Tato čísla vykazují velké množství vzájemných vztahů, např. skutečnost, že podíl po sobě jdoucích čísel se blíží číslu 1,618. Z těchto čísel a jejich vzájemných vztahů jsou odvozeny 4 známé Fibonacciho technické indikátory, studie: návraty (retracements), oblouky (arcs), vějíře (fans) a časová pásma (time zones).

Fibonacciho retracement (návraty)

Fibonacciho retracement, nebo také Fibonacciho úrovně, jsou nástrojem, který obchodníkům umožňuje sledovat body na grafu, kde pravděpodobně dojde k otočení ceny.

Ceny se obvykle po dlouhém pohybu vystavují určité korekci a vrací se na tzv. Fibonacciho úrovně. Ty nalezneme pokud vezmeme vrchol a dno nějakého trendu a přiřadíme jim úrovně 0 % a 100 %. Mezi ně potom můžeme naskládat důležité úrovně, konkrétně na 23,6%, 38,2%, 50% a 61,8% a 100%. U těchto úrovní dochází velmi často k obratu korekcí a pokračování nastoleného trendu.

Návrat na 50% a 100% úroveň se tomuto pravidlu vymyká - nemá s Fibonacciho číslem nic společného, ale je vypozorováno, že obchodníci tuto úroveň také používají.

Fibonacciho návraty tedy ukazují, na jakých cenových úrovních se vytvářejí silné hranice podpory a resistence. Pomáhají určit, kam by mohla cena po větším cenovém pohybu zkorigovat. Zároveň lze využít pravidel Fibonacciho posloupnosti k určování budoucích cenových úrovní, tj. kam by mohla cena dojít, pokud bude pokračovat v pohybu. Protože jsou Fibonacciho návraty jedním z nejpoužívanějších nástrojů technické analýzy, je mnoho obchodníků aktivních právě na jimi vymezených cenových úrovních. Mnoho obchodníků vyčkává, až cena dorazí na některou z těchto úrovní, aby zadali příkaz k nákupu či prodeji. Díky velkému počtu stejných objednávek, které míří na trh, se cena může otočit.

Fibonacciho oblouky

Zobrazují se tak, že se zakreslí trendová čára mezi dvěma extrémními cenovými body, např. mezi dnem a protilehlým vrcholem. Pak se zakreslí 3 oblouky se středem u druhého extrémního bodu - např. u vrcholu. Oblouky se opět nacházejí na úrovních výše popsaných Fibonacciho retracementů. Takto zakreslené oblouky předpovídají hladiny podpory a resistence, když se k nim ceny přiblíží. V praxi se většinou používají jen hladiny 38,2% 50% a 61,8%.

Fibonacciho vějíře

Zobrazí se tak, že se opět zakreslí trendová čára mezi dvěma extrémními body, např. mezi dnem a vrcholem. Z vrcholu se vede pomyslná (ne grafu není vidět) vertikální křivka a v místech, které odpovídají Fibonacciho úrovním  38,2%, 50% a 61,8% se propojí označené dno a pomyslná vertikální křivka. Vzniklý “vějíř“ ukazuje místa možných cenových obratů.

Časová pásma

Jsou zobrazena jako série vertikálních křivek, které jsou od sebe vzdáleny ve Fibonacciho intervalech 1, 2, 3, 5, 8, atd. Obchodníci sledují chování ceny poblíž těchto křivek. V těchto místech se totiž cena často otočí nebo stagnuje, než bude pokračovat stejným směrem.

U všech 4 indikátorů platí, že čím větší počet křivek se objeví ve vzdálenosti od pomyslné nuly, tím mají větší význam. Na každé další vykreslené křivce může dojít s větší pravděpodobností ke změně cenového pohybu.

Fibonacciho technické studie jsou jedním z nejpoužívanějších indikátorů technické analýzy. Většina brokerů je nabízí jako dopředu naprogramovaný a volitelný indikátor ve své obchodní platformě.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo