First notice day

First notice day je termín používaný v souvislosti s obchodováním na trhu s futures kontrakty. Tímto termínem se označuje den, po kterém může být po držiteli futures kontraktu požadováno fyzické vypořádání daného kontraktu. Jinými slovy - ten, kdo drží daný kontrakt po first notice day, je tímto upozorněn, že se blíží doba fyzického vypořádání kontraktu a má očekávat fyzické dodání podkladového aktiva. Nejčastěji je tento termín spojován s futures kontrakty, jejichž podkladovým aktivem jsou komodity.

Ovšem ne každý, kdo nakupuje futures kontrakty, chce ve skutečnosti koupit podkladové aktivum. Tyto finanční instrumenty jsou ve velké míře obchodovány pouze za účelem zajištění proti pohybům ceny podkladového aktiva, či kvůli spekulacím na pohyb ceny těchto kontraktů. Pro investory tohoto typu je velmi nežádoucí fyzické vypořádání konkrétního kontraktu, a proto se využívá first notice day. Slouží především jako upozornění, aby investoři stihli zavčas zareagovat a vyhli se tak fyzickému vypořádání. Investoři mají poté na výběr - buď kontrakt prodají a vyinkasují zisk/ztrátu, nebo si nechají kontrakt přerolovat (tzv. rollover). Přerolování znamená zadání pokynu brokerovi, který aktuální pozici uzavře a otevře novou, se stejným kontraktem, avšak s pozdější dobou dodání.

Termíny, ve kterých nastává first notice day, se velice liší v závislosti na typu kontraktu, typu podkladového aktiva či burze, na které jsou futures obchodovány. Nejtypičtější je však upozornění tři dny před začátkem měsíce, ve kterém má dojít k fyzickému vypořádání. Pokud je například vypořádání kontraktu smluveno na červenec a 1. července je pracovní pondělí, jako first notice day bude pravděpodobně určen některý ze tří předchozích pracovních dnů, tedy středa až pátek, 26. - 28. června. First notice day je tedy prvním dnem, kdy mohou prodávající komodit oznámit burze svůj záměr na fyzické dodání zboží držiteli daného kontraktu. Opakem je last notice day, který je posledním dnem, kdy mohou prodávající takto učinit.

Pokud investor drží futures​ po first notice day, a nechce fyzické doručení aktiva, může mu vyvstat hned několik problémů. U obchodování na margin, neboli obchodování na páku (u futures běžná praxe) může broker po investorovi požadovat okamžité doplnění peněžních prostředků na účet ve výši plné ceny kontraktu. Tímto se broker zajišťuje, že investor bude mít dostatek peněz na vypořádání kontraktu. V důsledku vypovězení většiny kontraktů ze strany ostatních investorů dochází po first notice day k zvýšené volatilitě ceny a ke snížení likvidity daného kontraktu.

Nicméně i investor, který neuskutečnil prodej před first notice day, má stále šanci na prodej svého kontraktu. Na některých burzách je povolen prodej i po first notice day, ovšem za poplatky, které vysoce převyšují běžné ceny. Jiné burzy zase zastavují obchodování s kontraktem během first notice day.

Jednoduchým řešením, jak se vyhnout hazadrování s fyzickým dodáním zboží je pečlivě sledovat datum first notice day a zbavit se/přerolovat kontrakt několik dní předem. Většina investorů totiž nemá kapacity na fyzické převzetí podkladového aktiva (může jít například o tisíce barelů ropy).

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo