Federal Open Market Committee (FOMC)

Federal Open Market Committee (FOMC), neboli Federální komise pro volný trh, je klíčovým orgánem Fedu - americké centrální banky (Federal reserve system). Hlavní náplní FOMC je, jak název napovídá, rozhodovat o operacích na volném trhu, především nákupu a prodeji státních dluhopisů. Tento orgán je klíčovým při nastavování úrokových měr a ovlivňování celkové peněžní nabídky. Dále plní poradní funkci u dalších dvou nástrojů Fedu, a to při určování diskontní sazby a míry povinných rezerv. Díky těmto funkcím se z něj stává velmi důležitý orgán při plnění monetární politiky Spojených států.

Média se často dopouští chyby a pod „zasedáním Fedu“ se má na mysli právě zasedání FOMC.

Struktura a fungování v rámci Fedu

Struktura FOMC a její zasedání

FOMC se skládá z dvanácti členů s hlasovacím právem – sedm pochází z Rady Guvernérů (součást Fedu) a dalších pět připadá na ředitele jednotlivých rezervních bank. Jedno místo z pěti určených pro jednotlivé rezervní banky je vyhrazeno řediteli Newyorské federální banky, zbývající čtyři rotují mezi ostatními rezervními bankami. Předseda Rady guvernérů, v současnosti (2013) Ben Bernanke, je zároveň předsedou FOMC.

Komise má ze zákona povinnost sejít se minimálně čtyřikrát do roka. Od roku 1981 se však komise schází osmkrát do roka s pěti až osmitýdenními rozestupy. Vyžadují-li to okolnosti, je svolán mimořádný meeting.

Kromě dvanácti členů se zasedání zúčastňuje také sedm prezidentů federálních rezervních bank, kteří právě nejsou členové FOMC a manažer účtu volného trhu Fedu (Manager of the System Open Market Account), který spadá pod Newyorskou pobočku.

Zasedání začíná schválením tzv. minutes, zápisu z minulého jednání. Dalším bodem agendy je zpráva manažera účtu volného trhu o operacích na domácím i zahraničním volném trhu.

Následují diskuze nad obsahem „zelené knihy“. Ta obsahuje detailní prognózu americké ekonomiky na tři roky. Po tomto bodu následuje tzv. „go-round“. Každý prezident federální banky vyloží ekonomické podmínky, ve kterých se jeho okrsek nachází a následně dochází k posouzení kondice národní ekonomiky.  Zasedání se přesouvá k diskuzi nad modrou knihou. Ta obsahuje různé scénáře monetární politiky a její důsledky na peněžní agregáty.

Poté každý člen FOMC a nehlasující prezidenti bank přednesou svůj pohled na aktuální situaci monetární politiky. Předseda poté celou diskuzi shrne a navrhne konkrétní formulaci nařízení, které obsahuje cílenou sazbu federálních fondů. Sekretář poté prohlášení formálně přečte a je přistoupeno k hlasování.

Je-li toto nařízení přijato, je doručeno Newyorské federální bance, která spravuje účet operací na volném trhu. Následně jsou provedeny kroky potřebné k dosažení cílů, obsažených v nařízení.

Role Předsedy

Ačkoli z výše uvedeného se může zdát, že předseda Fedu nemá velkou sílu při rozhodování, není tomu tak. Předseda reprezentuje Fed před prezidentem a Kongresem. Zároveň dohlíží nad personálním obsazením poradců rady Guvernérů.  Z řad poradců se poté často vybírají nástupci guvernérů. Zaleží také na stylu předsedy. Alan Greenspan, minulý předseda, měl styl s mírně autoritářskými prvky, jeho nástupce je více nakloněn diskuzi.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo