Fondy dostupné pro obchodování s marží

Fondy dostupné pro obchodování s marží (leveraged funds) jsou takové fondy, které využívají tzv. obchodování na marži (také pákové obchodování), popřípadě samy investují do zapákovaných instrumentů. Tyto fondy se řadí mezi vysoce sofistikované a rizikové investiční instrumenty a jsou doporučené pro zkušené investory, kteří jsou ochotni podstoupit větší riziko kvůli vidině vyšších výnosů. Běžně lze obchodovat pákované fondy v jejichž portfoliu jsou akcie, státní dluhopisy, nemovitosti ale i finanční deriváty.

Obchodování s marží a jeho využití fondy

Princip obchodování s marží (na páku, na margin) spočívá v otevření pozice z části využitím vlastních prostředků a z části využitím prostředků vypůjčených. V praxi vypůjčí broker individuálnímu investorovi částku, která odpovídá jeho požadované páce (poměr vlastních a celkových prostředků), přičemž finanční páka se liší instrument od instrumentu. Vzhledem k této páce jsou poté násobeny investorovy výnosy i ztráty. Za tuto půjčku si platí investor úrok.

Investor obchoduje akcie společnosti XY na páku 1:3. Investuje vlastních $10,000 a broker mu vypůjčí zbylých $20,000. Celková velikost ovládané pozice je tedy $30,000. Pokud se cena akcií zvýší o 1 %, znamená to pro investora výnos 3 % (mínus úroky z půjčky) a naopak v případě poklesu ceny akcií o 1 %, investor vykazuje ztrátu 3 % (plus navíc úroky z půjčky).

Klasické fondy mají kapitál pro investování od svých podílníků, případně vlastníků a tento kapitál dále investují. Pokud se ale chtějí stát fondy dostupnými pro obchodování s marží, musí někde získat dodatečný kapitál, který vytvoří finanční páku. V praxi se tohoto většinou dosahuje vydáním preferenčních akcií institucionálním investorům. Fond nabídne institucionálním investorům své akcie, které mají pevně stanovený dividendový výnos. Institucionální investoři nemají podíl na výnosech/ztrátách z investiční činnosti fondu, ale pevně stanovený výnos z preferenčních akcií. Jedná se o velice podobný princip jako u individuálního investora, který platí úroky z půjčené částky (leverage).

Další možností jak vytvořit pákovaný fond je nakoupit do jeho portfolia nástroje, které jsou samy o sobě pákované. Nejčastěji se jedná o futures, forwardy, opce a další, které již samy o sobě vykazují větší citlivost na změnu ceny než podkladové aktivum.

Různé typy fondů dostupných pro obchodování s marží

Akciové fondy

Nejklasičtější případ pákovaných fondů, které se zaměřují na kopírování světových akciových indexů, popřípadě jiných vybraných košů akcií. Tyto fondy kopírují svůj podkladový index s vyšší citlivostí, která se odvíjí od finanční páky fondu. Nejčastěji se jedná o 2x, případně 3x citlivější kopírování hodnoty podkladového indexu.

ETF

ETF jsou fondy, které mohou mít jako podkladové aktivum prakticky cokoliv (akcie, komodity, koš vybraných aktiv), ale navenek se chovají jako akcie, což jim dává snadnou obchodovatelnost a vysokou likviditu. Tyto fondy existují prakticky na všechny hlavní akciové indexy, jako například na Nasdaq-100 nebo DJIA. Udržují stálou finanční páku ve výši nejčastěji 2:1 nebo 3:1.

Dluhopisové fondy

Státní dluhopisy považuje mnoho investorů za bezpečnou investici a proto se stávají pákované dluhopisové fondy stále atraktivnějšími. Základem těchto fondů je vydělat na dluhopisech více, než musí platit za půjčený kapitál. Poté fond zvyšuje svůj výnos.

U fondů dostupných pro obchodování s marží je třeba brát v potaz potřebné znalosti investora. Mnoho těchto fondů bývá aktualizováno na denní bázi a jsou zaměřeny na denní výnosy. Proto nelze očekávat jejich dlouhodobé kopírování podkladového aktiva ve zvolené finanční páce. Pokud například investor vlastní pákovaný fond (2:1) na index Nasdaq-100 a ten vykáže měsíční nárůst o 10 %, nelze počítat s 20% výnosem. Je to dáno právě krátkodobým zaměřením těchto fondů.
 
 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo