Forex scalping

Forex scalping (česky lze přeložit jako skalpování měnových párů) je extrémně rychlá a agresivní strategie používaná forexovými tradery (obchodníci s měnovými páry). Spočívá v intradenním obchodování, kdy trader za den vykoná velmi mnoho obchodů, které uzavírá po velmi krátké době. Délka jednoho obchodu (dealu) nepřesahuje několik minut, nejčastěji jsou obchody uzavřeny do sta sekund. Každý takto malý obchod přináší traderovy velmi malý zisk/ztrátu, ty jsou však kompenzovány velkým množstvím obchodů a v závěru dne tak mohou přinášet velké zisky. Vzhledem k malým ziskům je důležitým faktorem forex scalpingu spread. Ten může ukrajovat velkou část zisků a proto je důležité každým obchodem tento spread překonat.

Princip forex scalpingu

Scalping tradeři se nedívají na výnosnost každého obchodu zvlášť, nýbrž na celkový počet výnosných obchodů. Spokojí se se ziskem okolo 2 - 15 pipů na obchod. Pip je nejmenší jednotka, ve které se vykazuje kurz měnových párů. Pokud je měnový pár kótován klasicky na čtyři desetinná místa, 1 pip = 0,0001. Traderům stačí zisk několik málo pipů, protože na každý obchod dosahují vysoké tzv. per pip value, která představuje hodnotu zisku na jeden pip. Ta se určí jako (investice do obchodu)x(velikost pipu), pokud tedy investujeme na jeden obchod 100 000 dolarů, per pip value je rovna 10 dolarům. Zisk 10 pipů potom odpovídá zisku 100 dolarů. Ke zvyšování per pip value většinou tradeři využívají pákových obchodů (leverage).

Vhodný měnový pár

Ne všechny páry jsou vhodné pro strategii forex scalpingu. Základním předpokladem vhodného měnového páru je jeho vysoká volatilita a jasná trendovost. Výši volatility můžeme ovlivnit zvolením vhodného time-frame. Time-frame představuje periodu ve které trader obchoduje. Jde o dobu vykreslení jedné svíčky v grafu a tato doba může být v řádu sekund, minut, dní či měsíců. Nižší time-frame většinou znamená vyšší volatilitu a proto se při forex scalpingu využívá time-frame v řádu 1 - 5 minut.

Další důležitou vlastností měnového páru pro forex scalping musí být jeho maximální likvidita. K zastihnutí nevyšší likvidity na trhu se doporučuje využívat této strategie během důležitých obchodních hodin, především Londýna a New Yorku. Vhodným párem na forex scalping může být například GPB/JPY.

Strategie

Scalping tradeři využívají různých technik k obchodování této strategie. Nejčastěji se využívá technické analýzy obvzláště reverzních formací. Dalším vhodným nástrojem technické analýzy může být obchodování v rámci tzv. retracementů, které představují malé výkyvy z nastoleného trendu. Na základě technické analýzy a forex scalpingu jsou konstruovány složité automatizované systémy, které umožňují automatické obchodování s pomocí software.

Někteří tradeři však využívají k forex scalpingu také fundamentů. Jedná se především o důležité zprávy, které přicházejí z trhů a způsobují zvýšenou volatilitu po dobu několika minut po vyhlášení zprávy. Tito tradeři neparticipují na nastoleném trendu, nýbrž na krátkodobé volatilitě způsobené právě těmito důležitými zprávami.

Vhodný broker

Velmi důležitým faktorem při forex scalpingu je výběr správného brokera. Broker totiž ovlivňuje velikost spreadu na měnovém páru a tímto může traderovi výrazně zasáhnout do zisků. Někteří brokeři povolují spready pod 1 pip, někteří naopak nepovolují forex scalping vůbec. Toho dosáhnou omezením počtu obchodů za den, například na tři obchody. Forex scalper však potřebuje pro tuto strategii obchodovat v řádu desítek obchodů denně.

Strategie forex scalpingu snižuje míru rizika a stresu pro tradera. Místo spoléhání na dva tři velké obchody, které musí vytvořit zisk několika desítek pipů, se trader spokojí se stabilnější pozicí mnoha menších obchodů. Na druhou stranu tato strategie vyžaduje vysokou pozornost tradera a vysoká páka na obchodech přináší riziko v podobě vysoké ztráty.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo